ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Pětiletému výročí úmrtí Petra Ebena byl věnován orlickoústecký festival duchovní hudby. Z podnětu Cecilské hudební jednoty a děkanátu soustředil chrámové sbory a varhaníky do města už po sedmnácté.

Jako zlatá nit se každým festivalem táhne jednotné téma. Letos to bylo výročí úmrtí žambereckého rodáka, pianisty, sbormistra a varhaníka Petra Ebena, skladatele liturgické hudby, které jednotlivé sbory spojovaly. Kromě sborových vystoupení zněla kostelem Nanebevzetí Panny Marie také zvuk varhan. Stejně jako pozvané sbory měli i varhaníci v repertoáru hudbu Petra Ebena.

Za dobu existence vystoupilo na festivalu už 51 chrámových sborů a 53 varhaníků. Do Ústí nad Orlicí se sjíždějí z celé republiky.

Komentář