ČESKÁ TŘEBOVÁ – Bývá zvykem, že studenti leckterých škol a gymnázii na konci roku nacvičují různé scénky, které poté prezentují na Akademiích. Jednu takovou si v loňském roce připravili i studenti českotřebovského gymnázia.

V roce 2016 mohli diváci přijít na Akademii s podtitulem “Pokrok nezastavíš”, pro rok 2017 se téma pochopitelně změnilo. “Téma letošní Akademie “Svět, jak ho neznáme” je téma velice inspirativní, protože se na to dá připravit v podstatě jakákoliv scénka,” řekl zástupce ředitele Gymnázia Česká Třebová Tomáš Kupka.

Moderátorského mikrofonu se tentokrát chopili Antonín Hevera a Lucie Rybková.  Zahájení programu letošní Akademie dostala na starosti hudební skupina 375 metrů nad mořem, která je složená převážně ze studentů gymnázia.

První scénku pojmenovanou Svět babičky Aničky, ve které si studenti vzali na paškál nadměrné používání mobilních telefonů, nacvičili mladí herci z Primy. Sekunda si připravila vystoupení nesoucí název Čtyři rodiny, a 1. C divákům předvedla Modrého Karkuláka. Do přestávky diváci ještě viděli scénky: Zachraňte umění! Odchýlení od normálu a Svět ztracených věcí. Poté následovaly Já a mé druhé já. Naši drazí učitelé. Americká škola. Já jsem ty a ty jsi já. Vražda plná náhod, a na závěr Věci se dějí.

Komentář