ilustrační foto, zdroj: Celní úřad

PARDUBICKÝ KRAJ – V druhém týdnu měsíce dubna pardubičtí celníci prověřovali v rámci celostátní akce s názvem Factory 2018 zahraniční pracovníky u subdodavatelů výrobců automobilů. Do akce byli zapojeni také příslušníci místního útvaru cizinecké policie, kteří řešili legálnost pobytu kontrolovaných osob a vypomáhali s ostrahou objektů proti útěku zájmových osob.

V šesti firmách z okolí Pardubic a České Třebové celníci prověřili celkem 71 zahraničních dělníků. Prohřešky proti zákonu o zaměstnanosti identifikovali u 51 osob. Zaměstnavatelé 48 pracovníků nesplnili oznamovací povinnost ke krajské pobočce úřadu práce. Nejvíce jich pocházelo ze Slovenska, Bulharska a Makedonie.  Dva muži z Vietnamu a jeden z Ukrajiny pracovali bez povolení.

Celníci předali případy královehradeckému inspektorátu práce k dalšímu šetření. Tomu, kdo umožní výkon nelegální práce, lze uložit pokutu ve výši až 10 milionů korun českých.

V Pardubickém kraji příslušníci celní správy dosud zrealizovali 20 kontrol se zaměřením na nelegální zaměstnanost cizinců, z nichž 19 jich bylo s pozitivním výsledkem. Za celý loňský rok provedli 44 kontrol se stejným zaměřením a zjistili 38 porušení.

por. Ing. Václav Kánský
tiskový mluvčí

Komentář