foto: Město Česká Třebová
ČESKÁ TŘEBOVÁ – V úterý 10. listopadu se na sídlišti Trávník realizovala náhradní výsadba stromů. Konkrétně se jednalo o malokorunné okrasné jabloně. Cena jedné takové jabloně byla celkem cca 2 700 Kč. Do nákladů na vysazení jednoho takového stromu je rovněž nutné započítat čas a energii zaměstnanců městské společnosti Eko Bi. Jabloně nevydržely na místě ani 24 hodin. Již druhý den ráno byla v lokalitě řada těchto stromů nalezena po zásahu neznámého vandala.
Nejde o likvidaci pouze jediného stromu na přiložené fotografii, který se nachází u u čp. 1895 a 1896, i další jsou naříznuty a určeny k zániku. Nejedná se o první takový případ v našem městě. Již v březnu letošního roku potkal podobný osud také tři čerstvě vysazené břízky v serpentinách.
Je otázkou, jaké pohnutky vedly neznámého vandala k tomuto činu, ale je jisté, že o náhodu se nejedná. Prosíme občany, aby byli pozorní a v případě, že podobné jednání zpozorují, nezavírali oči a kontaktovali příslušné orgány. Jedině tak je možné docílit toho, že se podobná situace v našem městě již nebude opakovat.