ČESKÁ TŘEBOVÁ – Malý sál Kulturního centra byl dějištěm besedy zástupců města a jeho obyvatel na téma (ne)zachování kremačního provozu.

V úvodu předložil vedoucí odboru majetku města Jiří Smrčka zaplněnému sálu celou řadou údajů. Příchozí byli seznámeni s výsledky pravidelných i mimořádných měření emisí, s počty spalů a podobně. Následně se rozproudila diskuse. Do ní se zapojili zaměstnanci krematoria, odpůrci i zastánci jeho provozu. “V průměru poskytujeme stejné žehy jako v dalších šestadvaceti krematoriích. Pohybujeme se kolem třech tisíc žehů za rok. Není to žádný nadrámec,” uvedl zástupce provozovatele krematoria Jiří Mička.

“Ta naše ulička Polní má devatenáct domů, z těch devatenácti domů už tam osm lidí zemřelo na rakovinu. A poměrně mladí lidé to byli,” řekl jeden z odpůrců provozu krematoria. “Domnívám se, že když se bude řádně provozovat krematorium, tak že to lze,” zaznělo z úst jednoho ze zastánců  zachování provozu.

Někteří ze stěžovatelů na chod spalovny mrtvol navrhli konkrétní řešení problematiky. “Aby tady zůstala jenom ta rozlučková místnost s těmi chladícími boxy, až se ta těla tam třeba čtyři sejdou, pak by se to odvezlo do Pardubic, nebo kde by to vzali, v Semilech, to je úplně jedno,” sdělil OIK TV obyvatel lokality v blízkosti krematoria.

Starosta města Jaroslav Zedník nastínil tři východiska: “Buď krematorium zavřít, nebo ho provozovat v současné legislativě tak, jak je nastavená, a nebo ho provozovat s omezeným počtem spalů, ale pak samozřejmě ty spaly město bude muset dotovat tomu provozovateli.”

Veřejné jednání mělo pouze informativní ráz. O dalším osudu krematoria budou rozhodovat českotřebovští zastupitelé. K tomuto kroku musí podle starosty Jaroslava Zedníka dojít do poloviny letošního roku.

Komentář