ČESKÁ TŘEBOVÁ – V pravěké osadě Křivolík u České Třebové proběhl kurz experienciální archeologie. Vyzkoušet si na vlastní kůži některé z pravěkých technologií v autentickém prostředí přijeli studenti z celé republiky.

Třídenní kurz, který pořádal Ústav archeologické památkové péče středních Čech spolu se sdružením Bacrie byl zaměřen na poznání artefaktů a technologií jako jsou například výroba keramiky, stavební postupy, zemědělské činnosti či textilní výroba.

“Studenti, kteří sem na několik dní přijeli tak si mohou vyzkoušet mnoho pravěkých technologií, o kterých se dosud učí pouze na přednáškách nebo z knih, z odborných diskusí, tak najednou je opravdu vidí v terénu, jak vypadaly, jak fungovaly a to jim vlastně rozšiřuje jejich obzory,” řekla archeoložka Veronika Mikešová

Na východ Čech dorazili zástupci různých studijních oborů z celé republiky. ”Studentů přijelo okolo 15, trošku se tady prostřídávaj, podle toho jak maj čas. A jsou velká část je teda pražských z Univerzity Karlovy. Máme tu i studenty z Brna z Hradce a také studenty středních škol, například studentku kamenosochařství,” řekla archeoložka Veronika Mikešová

Program byl rozdělen do jednotlivých bloků a každý den byl tématicky zaměřen. Sobota byla věnována staršímu pravěku, konkrétně práci s rostlinnými materiály a kamenem. Štípaná industrie byla náplní druhého bloku. “Ten je zaměřený na výrobu úštěpu, na produkci úštěpů, které odrážíme z jádra pomocí tvrdých kamenných otloukačů,” sdělil OIK TV kameník Petr Zítka.

Možnost absolvovat Kurz experienciální archeologie studenti uvítali. Jednou z mnoha výhod absolvování podobného kurzu není jenom získaní nových zkušeností, ale také kontaktů na kolegy a lektory.