ČESKÁ TŘEBOVÁ – Návrat o mnoho tisíců let do minulosti mohli zažít návštěvníci čtvrtého ročníku Festivalu živého pravěku v nedaleké osadě Křivolík. Občanské sdružení Bacrie zvolilo pro letošek hlavní téma „dřevo v rukou člověka“ a zároveň přiblížilo dobu halštatskou.

Cestu do pravěku mohli lidé podstoupit nejen v sobotu 22. září, ale i v neděli. Přestože během sobotního odpoledne zalil pravěkou osadu déšť, nahlédli návštěvníci do života lovců jelenů před dvanácti tisíci lety a prošli přes tisíciletí vývoje lidské společnosti až do úsvitu středověku. Festival připravilo občanské sdružení Bacrie spolu s třiceti dobrovolníky, kteří se vrací zpět do minulosti ve svém volném čase. Při letošním ročníku se spojilo několik historických skupin. Kromě českých, zde byla i skupina ze Slovenska Vae Victis, která se zajímá o keltský svět na Slovensku. Pro děti a dospělé byly připraveny ukázky z halštatského období, což byla starší doba železná. Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet stavění dřevěné palisády, která kdysi sloužila jako obranný prostředek. Děti ručně mlely mouku na žernovu, vyzkoušely si malé cejchování dobytka na kousku špalku a také se učily, jak ulovit kořist pomocí luku. Zajímavostmi se staly nově postavená keramická pec z mladší doby železné či základ stavby laténské zemnice, což byl drobnější dům zapuštěný do země. K vidění zde byly halštatské železné nástroje či zbraně, které by měly být co nejvíce podobné původním zbraním. Dále byly k vidění i nástroje, které v té době používali. Pro ženy zde byly připraveny i keltské či germánské šperky. Věrohodnost doplňoval i oděv všech, kteří pro návštěvníky nevšední podívanou do historie naší země připravili.

Cesta po starší době železné, podivném období plném mýtů o příchodu železa a příběhů hrdinů od Tróji, návštěvníkům připomněla radosti i strasti lidí na počátku civilizace.

Komentář