ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Dveře základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí se otevřely dokořán pro zvídavé návštěvníky. Připravený byl program s praktickými ukázkami výuky v jednotlivých třídách.

„Naše ZUŠ – vstupte prosím“ takový název nesl den otevřených dveří, který se v rámci oslav osmdesátého výročí. „Dali jsme k dispozici veškeré prostory tak, aby si je každý návštěvník mohl bez problémů prohlédnout a při té příležitosti jsme si připravili celou řadu jednotlivých vystoupení,“ řekl Jiří Tomášek ředitel ZUŠ Jaroslava Kociana.

Pro některé z návštěvníků mohla být jedním z lákadel také výstava fotografií z historie školy. Aktivnější zájemci se dokonce mohli zapojit a některé z činností okusit na vlastní kůži. „My tady pořádáme takovou výjimečnější akci, kdy si rodiče můžou poprvé vyzkoušet něco vymodelovat, aby viděli, jak je to vlastně náročné to co se jejich děti učí, aby zase děti viděly, jak jsou šikovní rodiče, když se něco společně podaří,“ vysvětlila Veronika Pekárková vedoucí výtvarného oboru.

V rámci programu nechyběly ani ukázky z praktické výuky hudebního oboru. Bylo možné navštívit hodiny houslí, hry na bubny, nebo vystoupení sborového zpěvu. Svou troškou do pomyslného mlýna přispěl i kytarový kroužek. Hudební obory byly zastoupeny nejhojněji. Příznivci pohybu si zase přišli na své u hodin tance.