ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Ve výstavní síni Malé scény si návštěvníci mohou prohlednout práce 38 žáků výtvarného oboru ZUŠ Jaroslava Kociana. Díla byla vytvořena v rámci předmětů plošná a plastická tvorba, studijní kresba, malba a modelování a nově také výtvarné postupy v užité tvorbě, fotografii a filmu. Drtivá většina děl vzešla ze snažení studentů ve věku od 10 do 18 let. Důraz byl kladen na tvorbu objektovou, navrhování a tvarový design.

Výtvory vznikaly v rámci tří projektů. „Japonsko“ mají symbolizovat draci, květy sakur či obi, tedy části kimona. Evropské umění reprezentují „Renesanční portréty“, parafráze portrétů Leonarda da Vinciho či Hanse Holbeina. Řada židlí je výsledkem projektu „Sedící“. Práce nadějných výtvarníků jsou v Malé scéně k vidění do 30. května.