ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Symbolickým poklepáním kolejnice dnes v Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického započaly práce na dlouho očekávané stavbě v železniční stanici Ústí nad Orlicí. Cestující by se měli dočkat nového podchodu, zvýšených nástupišť a většího komfortu v březnu roku 2015. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Na financování prací se budou v rámci Operačního programu Doprava podílet i evropské dotace. Na projekt v celkové hodnotě 872 milionů je letos v rozpočtu připraveno celkem 365 milionů korun.

Upravená železniční stanice umožní vlakům vyšší rychlost při projíždění. Dnes je tato rychlost omezena na 70 km/h. Pomocí nového staničního zabezpečovacího zařízení se bude ovládat 35 výhybek, z toho třicítka bude vybavena elektrickým ohřevem. Cestujícím budou sloužit dvě zvýšená ostrovní nástupiště se čtyřmi nástupními hranami o celkové délce 1,35 kilometru. „Je to vyvrcholení dvacetiletého snažení o přestavbu prvního železničního koridoru na hlavní trati Praha – Pardubice – Česká Třebová – Brno. Doufám, že se touto stavbou zlepší také bezpečnost a propustnost železniční stanice, což může být předpoklad pro zastavování vlaků vyšší kvality, nejen vlaků osobních a spěšných. Nové prostory by měly sloužit, co největšímu počtu občanů našeho regionu,“ sdělil své přání hejtman Martin Netolický a upozornil na další klíčové stavby SŽDC v regionu. „Vedle rekonstrukce a optimalizace tohoto úseku nezapomínejme také na průjezdy v České Třebové a Pardubicích. Pardubice také dlouho čekají na podchod z nádraží směrem na Duklu,“ upozornil Netolický.

Stávající výpravní budova ve stanici, která byla v roce 2010 prohlášena za kulturní památku, zůstane uprostřed kolejiště. Vzhledem k jejímu stavu a poloze se již nebude využívat pro řízení dopravy a odbavování cestujících. Její funkci převezme nový objekt.