ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Sobota 16. března otevřela v Malé scéně nový prostor pro diskuzi, jakým směrem se má ubírat využití opuštěného prostu zkrachovalé textilky Perla uprostřed města Ústí nad Orlicí. Za novou iniciativou, která si to dala za úkol, stojí architekt Zdeněk Ent.

Tento místní rodák přišel s myšlenkou uspořádat několik akcí, které by měli vyvolat veřejnou diskuzi o tom, jak zrevitalizovat nevyužívaný prostor nedaleko centra města. První ze série čtyř akcí bylo promítání filmu s názvem Závod ke dnu režiséra Víta Janečka, který v něm popisuje krach oděvního závodu OP Prostějov, Solo Sušice nebo Krystalexu. Pomocí filosofa Václava Bělohradského a dalších tří odborníků na společenské vědy postupně odhaluje dopady strukturální nezaměstnanosti na celospolečenské vztahy.

Po konci filmu následovala otevřená beseda diváků s pozvanými hosty Táňou Fischerovou, Ladislavem Županičem, Vítem Janečkem a Zdeňkem Entem. Podle dotazů a příspěvků z publika bylo jasné, že krach Perly je pro místní velmi ožehavým a palčivým tématem, což potvrdilo také množství diváků, zejména z řad bývalých Perláků. Iniciativa na obnovu Perly chystá nejbližší besedu na 9. dubna v Malé scéně a celá akce pak bude zakončena přímo v areálu závodu Perla 01, kde proběhne letní slavnost pro širokou veřejnost.