ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V loňském roce byl ve městě otevřen nový park za kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Nejužší vedení radnice má v hlavě další podobný záměr. Konkrétně pomyslné okysličení prostorů přiléhajících k budově Roškotova divadla. “My máme v tuto chvíli zpracovanou první architektonickou studii, takový ideový návrh, jak by se park mohl využívat, protože dneska tomu parku chybí smysl. Nejsou tady ani hrací plochy pro děti, není tady ani kvalitní městský mobiliář,” sdělil OIK TV starosta města Petr Hájek.

Obyvatelé, s nimiž jsme hovořili, se myšlence zvelebení parku povětšinou nebrání. “Já si myslím, že by to bylo ku prospěchu věci,” řekl jeden z dotazovaných. “Já nevím, mně se to tam líbí, jak to tam je,” podělila se o svůj názor další obyvatelka. “Jezdila jsem tam s kočárkem. Určitě by to prospělo všem,” uzavřela poslední dotazovaná.

S jakými úpravami se do budoucna počítá, prozradil starosta Petr Hájek: “Kromě toho, že by park byl vhodně doplněn městským mobiliářem, i například hracími prvky pro děti, tak by zde v tomto prostoru mohla vzniknout letní scéna, letní amfiteátr.”

Případný kámen úrazu by tedy nemusel spočívat v nedostatku nápadů, případně nesouhlasu veřejnosti, ale zdá se, že největším oříškem celého projektu bude jeho ufinancování. “Celkem logicky se budeme snažit získat ty finanční prostředky v rámci dotačních titulů. Část se dá získat prostřednictvím Ministerstva kultury, právě s ohledem kulturní památku Roškotova divadla, část zase prostřednictvím Ministerstva životního prostředí,” uvedl starosta Hájek.

Letos má být dokončena projektová příprava. V roce 2020 by v případě ideálního scénáře mohlo dojít k výběru dodavatele. Samotná realizace se výhledově jeví jako uskutečnitelná v letech 2020-2021.

Komentář