ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Ústí nad Orlicí se dlouhodobě zvyšuje množství odpadu, které lidé třídí. Proto se město rozhodlo ke stavbě nových kontejnerových stání a doplnění stávajících o další speciální nádoby. Koncept postupné úpravy kontejnerových stání na tříděný odpad vypracoval odbor životního prostředí Městského úřadu v Ústí nad Orlicí. „My se dlouhodobě snažíme zefektivňovat nakládání s odpady ve městě. Podporujeme třídění odpadu, proto se snažíme nejen zvyšovat počet kontejnerových stání, ale i ty stávající upravovat tak, aby byly pokud možno zpevněné,” řekl Tomáš Kopecký, vedoucí odboru ŽP Městského úřadu v Ústí nad Orlicí. Povrch kontejnerových stání se zpevňuje proto, aby nedocházelo k převrácení kontejnerů, nebo aby nestály našikmo. „Ty zpevněné plochy děláme ze starší dlažby a upravujeme jednotlivá kontejnerová stání podle vytíženosti. Ty, které jsou hodně vytížené, aby byly v první etapě,” dodal místostarosta Jiří Preclík. Kontejnerová stání se postupně budou upravovat v celém městě, prozatím jsou zpevněna například v ulicích Ježkova, U Hřiště nebo Na Štěpnici. „Zhruba za cenu 60 000 korun jsme upravili 7 kontejnerových stání, z toho některá jsou nová,” pověděl Tomáš Kopecký. Vedení města se kromě úprav kontejnerových stání zabývá také problematikou bioodpadu. Na jaře zažádalo o dotaci z operačního programu životního prostředí na nákup kompostérů. „Město Ústí nad Orlicí by mělo na základě přiznání dotace získat 800 kompostérů, které by se měly rozdávat občanům zdarma na základě zápůjční smlouvy,” vysvětlil vedoucí odboru ŽP. Prozatím o kompostér zažádalo zhruba 450 lidí. Přihlášku můžete najít na webových stránkách města. „Předpokládáme, že teď vybereme během září dodavatele. Takže bychom ke konci roku, ale spíše počátkem dalšího roku, distribuovali kompostéry,” zmínil Tomáš Kopecký. Díky kompostérům se tak sníží množství odváženého bioodpadu.