ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Historicky první absolventi oboru DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA na Vyšší odborné a střední škole zdravotnické a sociální, v Ústí nad Orlicí, slavnostně zakončili studium. V pátek 26. června byly v Hernychově vile slavnostně předávány diplomy 18 studentkám tohoto tříletého oboru, který byl vůbec poprvé zahájen ve školním roce 2017-2018.

Studijní obor připravuje všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné dospělé a děti od tří let. Umožňuje absolventům široké uplatnění na trhu práce v rámci EU.

Slavnostního předávání diplomů se kromě zástupců školy účastnilo také vedení našeho města, v čele se starostou Petrem Hájkem, a zástupci Pardubického kraje, zřizovatele školy.

 

Komentář