LANŠKROUN – Modernizací polikliniky se ve městě zabývají již několik let. V současné době se zdá, že vedení města, zpracovatel architektonicko-dispoziční studie, lékaři a provozovatelé laboratoří našli společnou řeč. “Máme kladné vyjádření od všech lékařů ze stávající budovy polikliniky. S některými řešíme detaily týkající se smlouvy budoucí,” sdělil OIK TV starosta města Radim Vetchý. “Co se týče výsledků jednání, v mém případě spokojený jsem. Jsem rád, že po delší době se objevil projekt, který je pod jednou střechou,” uvedl provozovatel biochemické laboratoře Miroslav Kuťák.

Pod jednou střechou by měly být zdravotnické služby poskytovány i nadále, a to v přestavěné budově stávající polikliniky v ulici Svatopluka Čecha. Rekonstrukce by měla být provedena v několika etapách. Jejich součástí je demolice starých objektů. “Jsme teď před odevzdáním dispoziční studie, kdy ještě budeme řešit provizoria pro čtyři lékaře, kteří s ohledem na demolici nebudou moci v té budově být,” řekl starosta města Radim Vetchý.

Součástí zmíněné studie budou informace o novém uspořádání budoucí polikliniky. “Řeší umístění co se týče podlažnosti, umístění v budově, velikosti těch ordinací, velikosti čekáren,” upřesnil Radim Vetchý. “Taková ta finální část, ta už spadá do stavebního povolení, kde už se budou řešit jemné detaily jako umístění pultu, obložení kachličkami, radiátory a tak dále,” doplnil provozovatel biochemické laboratoře Miroslav Kuťák.

Dalším krokem bude vypsání zakázky na zhotovení projektové dokumentace. Po výběru dodavatele stavby by za optimálních podmínek mohla být první etapa rekonstrukce zdravotnického zařízení zahájena na jaře roku 2018.