LANŠKROUN – Již několik let řeší vedení města, jak zmodernizovat polikliniku tak, aby vyhovovala soudobým požadavkům na poskytování zdravotnické péče. V květnu 2014 bylo zastupiteli odsouhlaseno, že nová poliklinika bude stát na místě bývalé tržnice. Věci ale následně nabraly jiný spád. “Investor, který chtěl stavět na ulici 5. května, z projektu odstoupil. Bylo to z toho důvodu, že se mu nepodařilo dohodnout s některými lékaři,” řekl starosta města Radim Vetchý. Současné vedení města se proto i na základě petice obyvatel rozhodlo zahájit projekt rekonstrukce stávající polikliniky v ulici Svatopluka Čecha. Odborníci nejprve prozkoumali stav budovy. Poté, co došli k závěru, že přestavba je nevyhnutelná, navrhli další postup. “Zpracovali nám studii proveditelnosti rekonstrukce stávající polikliniky na 2 etapy,” uvedl Radim Vetchý. S nastíněným záměrem byl seznámen Národní památkový ústav, jehož pracovníci měli k projektu několik připomínek. “Doporučili jsme snížit výšku objektu hlavně v zadní části tak, aby vzhledem k těm ostatním objektům v ulici Strážní nepůsobila předimenzovaně. Je tam také nutné rozčlenit hmotu novostavby tak, aby respektovala to historické měřítko zástavby,” upřesnila pracovnice vztahu k veřejnosti NPÚ Pardubice Zuzana Růžková. Budova a její okolí budou také muset projít archeologickým průzkumem. “Protože je tam předpoklad určité starší zástavby, možná zbytků hradebního okruhu, takže s tímto je nutné v tom kontextu  počítat,” doplnila Zuzana Růžková. Po prozkoumání stavby a zapracování připomínek památkářů by mohla být proměna objektu započata. “Jsou uvedeny i další obecné podmínky. Pokud je investor a zadavatel naplní a bude se jimi řídit, nepředpokládáme, že by tam měl být nějaký další problém,” předeslala Zuzana Růžková. Letošní rok by měl být věnován dokončení projektové dokumentace. V ideálním případě by úplná rekonstrukce polikliniky mohla být zahájena na jaře roku 2017.