ÚSTÍ NAD ORLICÍ – “Program rozvoje nemocnic Pardubického kraje” zajistí dva nové centrální urgentní příjmy. Jeden pro západní část v Pardubicích a druhý pro východní část v Ústí nad Orlicí.

Orlickoústeckou nemocnici čekají v následujících dvou letech stavební práce. Pardubický kraj, který je jejím zřizovatelem, se rozhodl vystavět centrální urgentní příjem. “Investici Pardubického kraje do Orlickoústecké nemocnice vítám. Výstavba urgentního příjmu je podle mě nezbytná a tak zásadní, že město Ústí nad Orlicí se nechce této investici bránit,” sdělil OIK TV starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek. Současné pavilonové uspořádání není podle Pardubického kraje ideální. Vybudování příjmu by mělo pomoci posunout kvalitu poskytované péče v nemocnici sloužící pro spádovou oblast přibližně 130 tisíc lidí.

Třináctimetrová třípodlažní budova má vyrůst místo nevyužívaných starých garáží vedle ulice Jana a Josefa Kovářů, ze které do ní bude přístup. Obyvatelé zmíněné ulice z výstavby nejsou nadšení. “Jde tady o zastínění, jde vlastně o vytvoření takového nepříznivého, nepříjemného prostředí, ztráta jako pocitu prostor, atd. Což může psychicky působit těžce na obyvatele téhleté ulice,” řekl obyvatel dotčené ulice František Šafář. Karla Stránská, která v ulici bydlí také, dodala ještě své poznatky. “Vůbec s tím nejsme celá ulice nějak nadšená, protože nám to tady opravdu ty domky znehodnotí. Výstavba nám zastíní všechno tady, bude po klidu v ulici. A není to jenom můj názor, ale lidí z celé ulice.”

Kraj o svých plánech diskutoval s městem i s dotčenými obyvateli. Jejich námitky proti stavebnímu rozhodnutí byly do prvního října. “Na základě našich setkání s dotčenými obyvateli jsme nechali zpracovat studii alternativ dopravní obslužnosti. Z těch jsme vybírali tu nejšetrnější variantu pro okolí. To znamená, že převážná část dopravy bude vedena přes areál nemocnice,” nám sdělil člen Rady Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. Ulicí Jana a Josefa Kovářů by tak podle kraje měly přijíždět pouze sanity a zásobování, odjíždět by měly skrze areál nynějším vjezdem. Ani toto řešení není pro odpůrce přípustné. “Kapacita té ulice není ani projektovaná, ani připravená na takhle maximální navýšení dopravy se vším co s tím souvisí. To znamená hlučnost provozu, kterej bude prakticky trvat 24 hodin denně každý den v měsíci,” dodal František Šafář.

Hluková studie odhadla počet přijíždějících aut k urgentnímu příjmu ve všední dny. Přes den by to mělo být 69 až 79 vozidel a v noci 15 až 22. Výstavba příjmu zasáhne přibližně nejen zhruba osm nejbližších rodinných domů, ale i obyvatele ve vedlejších ulicích.

“Náklady jsou v tuto chvíli předpokládaný v řádu 360 milionů korun a půjdou z krajského rozpočtu,” řekl Ladislav Valtr. V letošním roce se počítá s první etapou výstavby urgentního příjmu, kdy se mají zbourat dva stávající objekty. V příštím roce má následovat druhá etapa se samotnou výstavbou a dokončením v roce 2020.