ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Orlickoústeckou nemocnici navštívilo na pohotovostech za posledních pět let o 20 až 25 procent více lidí. Vedení zdravotnického zařízení proto přišlo s myšlenkou vytvoření centrálního příjmu, kde by byla provedena všechna vyšetření akutní péče na jednom místě. Tento záměr podporuje i Pardubický kraj, tedy vlastník nemocnice. “V této chvíli už se dostáváme od nápadu ke zpracování studie a projektové dokumentace. Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo na přípravu 5 milionů korun z letošního rozpočtu,” sdělil OIK TV hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Zamýšlený nový pavilon by měl podle studie vyrůst na místě garáží sanitních vozů v sousedství současného oddělení chirurgie, gynekologie a urologie. Počítá se s výstavbou čtyřpodlažní budovy. “Kromě centrálního příjmu by tam byla intenzivní péče interních oborů a ještě jedna intenzivní péče směřovaná k akutním případům,” nastínil možné řešení ředitel Orlickoústecké nemocnice Jiří Řezníček.

Modernizace by měla zahrnovat i vybudování přistávací plochy pro vrtulníky. “Ne heliport, ale jen přistávací plocha. Je to výrazně levnější a do naší nemocnice asi nikdy nebudou létat vrtulníky s pacienty k péči,” uvedl Jiří Řezníček.

Centrální příjem by měl zvýšit komfort a efektivitu poskytování péče pacientům. Zaměřovat by se měl na ty s akutními problémy. “Navržený příjem má prostor pro čekání, prostor ambulancí jak chirurgických, tak interních, zázemí včetně sálku, rentgenových přístrojů, CT, ultrazvuků i malou laboratoř,” popsal ředitel nemocnice. “Celkový finanční rozsah výstavby nového objektu odhadujeme na 300 až 350 milionů korun. Uvidíme, co nám řekne projektová dokumentace. Našim cílem je zrealizovat tento urgentní příjem do roku 2020,” doplnil hejtman Martin Netolický.

Současná ambulantní oddělení by byla využívána ke kontrolám a plánovaným vyšetřením. Výstavba nové budovy by měla být hrazena z rozpočtu Pardubického kraje. Na letošní rok je naplánováno pořízení projektové dokumentace.