ÚSTÍ NAD ORLICÍV dalších letech by mohla v části areálu někdejší betonárny v Ústí nad Orlicí vyrůst tenisová hala. Hotova je už architektonická studie předpokládaného budoucího vzhledu tohoto objektu. Pro účely jeho výstavby bude město usilovat o získání vhodných dotačních prostředků.