foto: SŠUP Ústí nad Orlicí

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Nebývale silný zážitek si ze sálu Roškotova divadla odnesli 7. ledna studenti zdejší uměleckoprůmyslové školy. V rámci kulturního programu, který pro ně byl připraven v čase talentových přijímacích zkoušek, totiž do Ústí zavítala Jarmila Doležalová, nedávno osmdesátiletá pamětnice nacistického běsnění v obci Ležáky. Spolu se svou dcerou, badatelkou a spisovatelkou Jarmilou, se dlouhodobě věnují právě této  roblematice. Během hodiny a půl trvajícího pořadu seznámily studenty s jedinečným životním příběhem poslední přeživší i jejích blízkých.

Tři různé identity
Role moderátora úterní akce se ujal ředitel SŠUP Zdeněk Salinger, který popsal studentům
základní historický kontext a ocenil také postoje hlavní aktérky pořadu. Ta, stejně jako její
dcera, v roce 2016 ukončila své dlouholeté členství v Českém svazu bojovníků za svobodu na protest proti kontroverzním rozhodnutím jeho vedení. „Jasně dala najevo, že by podobné organizace neměly podléhat politickým tlakům, a za to jí patří obdiv,“ uvedl Zdeněk Salinger.

Osudy ženy, která v necelých třech letech přišla prakticky o veškeré příbuzné, pak přiblížila dcera paní Doležalové. Právě ona je vedoucí osobností nakladatelství, jež se zaměřuje na produkci knih spjatých s malou východočeskou obcí. Zmínila mimo jiné skutečnost, že poslední žijící obyvatelka Ležáků ztratila už v útlém věku nejen oba rodiče, ale také vlastní jméno. „Narodila se jako Jarmila Šťulíková, ale posléze jí bylo Němci změněno jméno na Camilla Paettel a o svých českých kořenech se dověděla postupně teprve po válce. Dohromady prožila tři různé identity, což je něco zcela výjimečného,“ vylíčila pohnutý osud své maminky Jarmila Doležalová mladší.

Během výkladu, v němž se to studentskými a pedagogickými dotazy jen hemžilo, došlo také na osobnosti obou rodičů hlavní protagonistky. Otec Jarmily Doležalové Josef Šťulík se aktivně zapojil do protinacistického odboje a nakonec se sám dobrovolně vydal gestapu, aby zabránil vyhlazení nedaleké vesnice Včelákov. Marie Šťulíková, podobně jako ostatní ležácké ženy, se konce války nedožila a zemřela v koncentračním táboře Osvětim.

Zasloužený potlesk pro vzácnou návštěvu doprovodil závěrečným komentářem Zdeněk Salinger. „Příběh paní Doležalové nám ukazuje, že se historie podobná této již rozhodně  nesmí opakovat. A dokládá také to, že bychom si měli vážit vlastního života ve svobodné společnosti, přestože se nám často jeví jako samozřejmý,“ podotkl ředitel ústecké úmprumky.

Mgr. Jan Pokorný, Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Komentář