TS2016_09

fotografie: Milan Michalski

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Čas hrozně letí, jakoby to bylo včera, když se pořádal první ročník. Původně byla myšlenka udělat akci regionální – mezi městy, ale na zkoušku se nejprve konala akce městská a už to tak nějak zůstalo. Sešli jsme se tehdy jako nová sportovní komise, vesměs všichni sportovně založení lidé, kteří si rozuměli. Z toho také vzniklo mnoho akcí a projektů pro naše město, včetně mnohatisícového navýšení podpory sportu, sportovců a trenérů. Jak na běžícím páse vznikaly různé koncepce, některé prošly, ale mnoho jich však zůstalo v šuplíku. U prvopočátku „Týdne sportu“ byl i Míra Esser, naopak poprvé v dlouhodobé historii letos chyběl Zbyňa Slavík, který celou dobu koordinoval ZŠ a pořádal sportovní dění, především na gymnáziu. Před osmnácti lety byl opravdu plodný rok. Poprvé se konal ve Třebové mezinárodní volejbalový kemp, který se do dnešního dne rozrostl mezi největší a nejnavštěvovanější kempy v ČR. Začala, jako první, dlouhodobá spolupráce s volejbalisty z družebního města Olawy, vedené Stanislavem Plawskim. Mimo jiné v tomto roce vnikla, z nápadu Karla Kubišty, i ročenka a ceny města. Akce „Týden sportu“ dostala v roce 1999 svoji cenu, právě na cenách města Česká Třebová. Po návštěvě MŠMT, kde jsem byl žádat o grant na tuto akci, vznikla později po tomto konceptu a vzoru celostátní Olympiáda dětí a mládeže, kterou garantuje MŠMT, OV a krajská hejtmanství. Celá řada známých osobností dávala této akci záštitu, jako např. Josef Dobeš, Liviie Klausová, Jarmila Kratochvílová, Jan Železný atd. V letošním roce poskytli záštitu paní Kateřina Valachová – ministryně školství, kultury a tělovýchovy, Martin Netolický – hejtman Pardubického kraje a Jaroslav Zedník – starosta města Česká Třebová. Akce se pro drtivou většinu Třebováků stala samozřejmostí, ale jsou i instituce a lidé, kteří nám to docela stěžují. Na oko jako že jo, ale v hlouby duše je velké ne a někteří se tím vůbec netají, ale tak to je asi ve všech činnostech. Kolikrát za dobu působení měla akce na mále s jejím ukončením, ale snad …………

Jestli byl 18. ročník“ Týdne sportu“ úspěšný nebo ne, musí posoudit především sportující, účinkující a diváci. Z našeho pohledu pořadatelů byl letošní ročník plný sportu, tance a zábavy poměrně klidný, bez větších problémů. Ano „záhul“ to pro všechny zainteresované určitě je, ale pocit je v konečné fázi a hodnocení parádní.

Přípravy začínají v podstatě hned po skončení uběhnuvší akce. To zásadní, především v obsazovaní profesionálních kapel, se musí odehrát kolem Nového roku. Směr zábavy a její koncepce je dána a pak se doplňují účinkující podle výše sehnaných prostředků. Sport a tanec se tvoří o něco později, tam to máme víceméně ve Třebové ve svých rukách. Tady jednám s řediteli škol, Ti pak se svými učiteli, dále probíhají jednání s DDM, MC Rosa, Šárkou Prossovou, Lenkou Slavíkovou (ohledně tanečních vystoupení) a zástupci jednotlivých sportovních disciplín, ze kterých se stávají garanti jednotlivých sportů i se svými povinnostmi.

Letošní „Týden sportu“ začal pondělními běhy do vrchu na sjezdovce Peklák v mírném dešti. Po konzultaci s řediteli škol závod nakonec proběhl a zvládli ho jak pořadatelé, tak všichni závodníci a sportovci. Po zbytek celého týdne, až do pátečního ohňostroje, bylo pak nádherné slunečné počasí a „ten nahoře“ nám všem opět vyšel s počasím vstříc. Pro akce, které se pořádají převážně pod širým nebem, je počasí pro její zdárný průběh alfou omegou.

Základním kamenem při sestavování finančního rozpočtu byla opět českotřebovská radnice a schválení částky 535.000,- Kč zastupiteli. Finanční rozvaha pro tento rok činila 830.000,- . Nakonec se podařilo dát dohromady 774.000,- Kč., bohužel některé oslovené firmy se na poslední chvíli rozhodli jinak než podpořit TS. Je veliká škoda nezájmu firem, a to především těch větších, které s radnicí spolupracují. Museli jsme tedy někde ušetřit. Nakonec se to z části podařilo a celkový výdej na letošní „Týden sportu“ byl 803.962,- Kč. Podotýkám, že vše je řádně vyúčtováno a kompletní pokladní kniha TS je poskytnuta na odboru školství. Shánění finančních prostředků je pro mne velice nepříjemná fáze. S mnoha řediteli podniků se vidíme rádi a než se dohodneme, velice příjemně poklábosíme o mnoha věcech. Za to jim velice děkuji. Jsou to vesměs všichni Ti, uvedení na velkém banneru na podiu a v popředí, na banneru malém. Za to Vám ještě jednou velký dík. Někam se ani nedostanu a někteří nemají ani tu slušnost odpovědět na žádost. Ano jsou to jejich peníze, ale málokterému člověku se chce dostat do situace, kdy si připadá jako škemral. Někdy je to nepříjemné a nedůstojné. Toto je pro mne ta nejhorší činnost. Finanční prostředky jsou tady především pro tuto akci, sportující děti, zaměstnance českotřebovských podniků a Českotřebováky.

Od pondělí do pátku se vystřídalo na českotřebovských sportovištích (v tělocvičnách základních škol a gymnázia, v parku Javorka, na sjezdovce Peklák) a ve sportovním areálu Rybník, v 51 sportovních disciplínách přes 2.300 sportovců. Na stupních vítězů (na pódiu na Starém náměstí) bylo předáno, neuvěřitelných 1426 cen, které předávali představitelé našeho města, zástupci zásadních partnerů „Týdne sportu“ a významné osobnosti. V dopoledních hodinách bylo vše připraveno pro sportování MŠ, PŠ a ZŠ a plno bylo jak na bězích na Pekláku, tak v parku Javorka. V počtu sportujících si nezadali ani ostatní disciplíny a úžasná atmosféra byla nejenom v areálu Rybník, při vybíjené, ringu či smíšeném volejbalu, ale i na ostatních sportovištích. Odpoledne bylo vyhrazeno pro sportování dospělých a různých seskupení a nutno podotknout, že se odsportovalo opravdu ve všech disciplínách. Každý ze sportů měl svoji organizační strukturu a vedení. Nitky se pak sbíhaly v centru organizačního štábu, kde se výsledky vyhodnocovaly, vypisovaly se diplomy a připravovaly věcné ceny.

Základní pointa večerních programů je ta, že se před velkou diváckou kulisou předávají ceny nejlepším sportovcům a kolektivům a aby bylo diváků co nejvíce a nebyli přítomni pouze rodiče, vymyslel se zábavný a kulturní program, který přitáhne většinou celkem zaplněné náměstí diváků. Večerní program je postaven na vynikajících moderátorech. Stabilní dlouholetou dvojici Honza Čenský a Míra Konvalina doplnil v posledních letech i Petr Jančařík (v minulosti vzpomeňme na konferenciéry Pepíka Umlaufa a Sašu Schwarzbachovou). Za ty roky si člověk udělal mnoho známostí a tak v drtivé většině jednám s velkou dopomocí Pepy Deváteho s kapelami na přímo, bez jejich manažerů což ušetří nemalé finanční prostředky. A to je i odpověď některým lidem proč je tady Pepa Devátý každým rokem. Prostě se to naší akci vyplatí a je s tímto muzikantem výborná spolupráce. Snažili jsme se letos opět večerní program udělat vyváženě. Něco pro „kotlíkaře“, pro mladé i pro střední generaci. Je jasné, že by byli Ti, kteří by plán sestavili lépe a je pravda, že to staví člověk především podle vlastního pocitu v této oblasti řadového třebováka a ne odborníka na slovo vzatého, ale podle ohlasů to nebylo špatné. Finální skupiny Fleret, Hudba Praha, České srdce, Tereza Kerndlová, Sebastian, Meky Žbirka (tady bylo náměstí narvané až v přilehlých uličkách) nebo seskupení Elán kontraband, skládající se z bývalých členů Modusu. To vše jsou známé hudební skupiny, většinou stálice české hudební scény a výborní hráči a zpěváci a samozřejmě dík a uznání patří našim kapelám a kapelám z okolí. Omlouvám se kulturnímu centru, že jsem se opičil s Medicimbálem, nemám to sám rád. Když jsem však tohoto borce slyšel na vyhlašování cen města, řekl jsem si, že tuhle parádu musí vidět mnohem víc lidí, než těch pár vyvolených a pane Kopecký díky za zapůjčení praktikáblů. Opět se povedlo přední jeviště tance velkých a malých, profesionálně zvládnuté choreografie všech učinkujících byly super. Šárko, opět parádní organizace.

A ještě maličkost ve zpravodaji od pana Mikoleckého jsem si přečetl článek o srovnání akcí a celkový rozpočet v sousedním městě, který činil podle jeho informací 350.000,- Kč. Samozřejmě je to nesmysl. Z vystoupení starosty města Ústí nad Orlicí na OIK je to standardně přes milion korun. Nikdy jsem tyto akce nesrovnával, máme svoji vizi jak a o čem by měl „Týden sportu“ v našem městě být a vypadat. A rozdílná je i organizační struktura. V Ústí je pořadatelem město. U nás, ve Třebové, je pořadatelem AMS – Lubomír Vašina a kamarádi, spolupořadatelem pak město a sportovní oddíly. Je jasné, že bez podpory M.Ú. v České Třebové by tato akce nemohla v takovém rozsahu vůbec proběhnout a město je zásadním spolupartnerem. Naše akce je taktéž o rok starší než v Ústí. Po prvním ročníku se za mnou stavil můj kamarád a tehdejší starosta Karel Škarka s dotazem jestli by mě nevadilo, že by u nich v Ústí udělali něco podobného. To bylo tenkrát velice seriózní a já jsem s tím problém neměl. A opravdu v našem městě byl týden postaven na sportu v sousedním městě pak na kulturních pořadech. Jak šel čas, tak radnice a lidé začali tyto akce srovnávat. U nás se chtělo více kultury v Ústí pak více sportu. Dnes jsou již akce „Týden sportu“ a „Město v pohybu“ téměř identické, ale myslím, že to až tak ničemu nevadí.

A na závěr musím určitě poděkovat všem zainteresovaným všem nejbližším spolupracovníkům, kteří to dělají s dobrým pocitem, ve svém volnu a za dobré jídlo, které si dáme ve Třínátce u Zdeňka Vaňouse. Haně Brusenbauchové, Lence Vondrové, Jardovi Badzikovi, Janě Jirouškové, Martinovi Korčákovi, Lence Slavíkové, Liborovi Stránskému, Pepíkovi Kynclovi, Karlu Mužíkovi, Janě Štarmanové, Petrovi, Oldříšce a Tereze Voleským, Honzovi Jasanskému, Renatě Lánové, Šárce Prossové, Pavlovi Jasanskému. To jsou lidé, kteří by měli mít úctu a být považování za čas věnovaný akci pro naše město a třebováky, v dnešní uspěchané době, kdy se dívá každý především na svůj prospěch. Všem partnerům akce, kteří se nezištně a pro dobrou věc finančně či materiálně podílejí na této akci. Pepa Janda se opět postaral o gastro, stánky a ubytování se stravou. Ředitelům škol, učitelům, garantům soutěží. Našim městským policajtům a hasičům za podporu v udržování pořádku a pomoci při konkrétních akcích. Hudební skupiny si opět pochvalovaly zvuk, takže zvukařům. Za možnost odpočinku na paletách Koradu a Jardovi Hamerníkovi. Honzovi Betlachovi za starost o WC. Bedla Nejedlý pomohl s dopravou. Ekobi za technickou pomoc a čisté náměstí.

Velcí partneři: Město Česká Třebová, AMS – Lubomír Vašina, Pardubický kraj, CZ LOKO, LDM, DK Styl, Partners, Pirell, Hotel Bravo, Ekobi, MŠMT

Střední partneři: Starmon, Ferninand, Proplast, Korado, Gala, DS Intex, JRD Dvořák, Techplast, Techair, Drumel, Mika,

Partneři převážně příspívající cenami: řeznictví Sloupnice, mléčný bar Doležalová, CS a.s., Sport Bart, Rieter, Akmo, Konzum, Quanto, Javholz, A bazar, Arpo domeček, Alianz, Auto Synek, Botybotičky, Butik Broulík, Centrum ST, čerpací stanice u Korada, Cile CK, Dak mobil, Drogerie Kubík, Elektro Černý, Elektro Gregar, Elva Hobby, Espresso gast, G money bank, Benjaminek HK, Grantis com, H Komplex, Madar prodejna, JK Zoo, Klenoty Šmídl, Kniha Paseka, Kohal, KB a.s., Květiny, Lékárny, Lena, Litex, Midas, Mirabela šperk, Moda Prostějov, Nopek, Oční optika, Papírnictví, Probit elektro, řeznictví Botaj, Juhas Lenka, Spona, Student Agency, tabák Kysel, truhlářství Jasanský, Teta drogerie, Handmate art, Avente, Sintex, zlatnictví Jiroušek, Zálesák, Schovanec, Veterinř Palán, Veterinář Košťál, B+K Print,úklidová F.

Ještě jednou děkuji všem a omlouvám se, jestli jsem na někoho v tomto výčtu jmen a firem pozapomněl.

Hlavní organizátor akce
Lubomír Vašina

[wzslider autoplay=“true“]

ŠÁRKA PROSSOVÁ: TANEČNÍ VSTUPY NA TÝDNU SPORTU
Stalo se již tradicí, že kulturní program na Starém náměstí je zpestřen množstvím krátkých, převážně tanečních vstupů. Letos jich bylo přes 40 a v jejich rámci jsme měli možnost na pódiu přivítat přes 400 tanečníků. Skupiny Taneční školy, ZUŠ, Magic dance, Latifa, Swing kids, Nareen, TŠ Besta Chrudim, TC Beta Pardubice, Awaleen Brno, M. Paďera Olomouc se celý týden starali o to, aby se diváci mezi koncerty ani chvíli nenudili.

Taneční vstupy doplnila i vystoupení sportovní o které se postaraly kolektivy Fit Jumping a Valhalla gym.
Nejen díky krásnému počasí, které vystupujícím celý týden přálo, měly tyto vstupy dostatek diváků. Ti dokázali nejen pro domácí, ale také pro hosty vytvořit atmosféru na kterou se nezapomíná. Vystoupení před zaplněným náměstím je totiž vzácným zážitkem i pro protřelé taneční profesionály. Na své si však přišli hlavně diváci. Měli možnost shlédnout ukázky jazzdance, moderndance, bellydance, scénického tance, swingu, discodance, streetdance a to až na světové úrovni. Předpódium na českotřebovském Týdnu sportu je přístupné pro skupiny nejen z České Třebové. Tato otevřenost dovoluje vzniknout velmi pestrému programu, který program této celoměstské akce činí ještě atraktivnějším.

„TÝDEN SPORTU“ OČIMA FOTOGRAFA – MILAN MICHALSKI
Nechce se tomu věřit, ale od vzniku prvních snímků z Týdne sportu v České Třebové, uplynulo již 18 let. Zdá se, jako by to bylo teprve včera, když jsme v roce 2010 oslavili 12 let této ojedinělé sportovně-kulturní akce v našem městě. Pamatuji se, že se tehdy za přítomnosti vzácných hostů, mezi kterými nechyběli protagonisté Týdnu sportu, představitelé města a celebrity české kultury, uskutečnila v Kulturním centru velká výstava fotografií. Tehdy jsme pokřtili i publikaci, která vznikla z myšlenky Luboše Vašiny, zachytit slovem i fotografiemi tuto nejmasovější městskou událost.

Od doby, kdy byly první fotografie z Týdne sportu pořízeny fotoaparátem na svitkový film, se mnoho změnilo. Současná digitální technika umožňuje dříve nemyslitelné pohodlí. Nemusí se šetřit a úzkostlivě počítat každý vyfocený obrázek a to nemluvím o dalších technických vymoženostech. Pamatuji se, jak jsem dlouhé hodiny sedával nad barevnými negativy a lupou hledal a odhadoval, který snímek bude ten nejlepší.
Když dnes listuji svým fotografickým archívem, poznávám mnoho známých tváří i jejich postupnou proměnu. Z mladých sportovců a tanečníků jsou dnes dospělí a do Týdne sportu se již zapojují jejich děti nebo vnuci. Tehdy si uvědomuji, jak ten čas letí. Na Týden sportu v České Třebové si nechávám vždy čas a přiznám se, že se na něj i těším. Pro každého fotografa je to velká příležitost k novým inspiracím, k zachycení nových tváří a často i k navázání nových přátelství. Nebude to tak dlouho trvat a oslavíme 20 let od vzniku Týdne sportu v České Třebové. Chtěl bych proto popřát organizátorům Týdne sportu, aby jim sportovní nadšení a elán do dalších let vydrželi a aby pro svou nezištnou práci nacházeli vždy to správné pochopení.