LANŠKROUN – Lidé pohybující se v lokalitě Teslov v Lanškrouně se od jara potýkali s různými dopravními omezeními, která souvisela s rekonstrukcí ulic Havlíčkova a Zborovská. Nyní jsou práce již hotové a obě ulice mohou být naplno využívány. Mezi požadavky města byl kladen důraz na zvýšení bezpečnosti a to nejen kvůli žákům ze zdejších školských zařízení. “Křižovatky obecně jsou nejrizikovějším místem na dopravní síti. Vozidla zde kříží jízdní trasy, přecházejí zde nejčastěji chodci. K tomu slouží právě ty zvýšené křižovatky, které mají donutit řidiče, aby svůj jízdní styl přizpůsobil,” prozradil projektant dopravních staveb Jiří Cihlář. “Občas lidé z této lokality třeba kritizují úzké komunikace nebo se ptají, proč jsou vyvýšené křižovatky. Já sám sem docela často jezdím do této lokality a myslím si, že se povedlo tady tu dopravu zklidnit,” řekl starosta města Radim Vetchý.

Dojít mělo také ke zvýšení počtu parkovacích stání. “Předchozí stav byl takový, že byly oboustranné chodníky, podél kterých stála vozidla, ale tím pádem už nezůstávala podle zákona šířka, která by tam měla zůstat pro protisměrně jedoucí vozidla,” přiblížil Jiří Cihlář. Proto se dle jeho slov komunikace navrhly jako jednopruhové a obousměrné. Po určitých úsecích se nachází výhybny, kde se mohou protisměrně jedoucí vozidla vyhnout. “Opticky se to jeví, že těch parkovacích míst tady de facto nepřibylo, ale je potřeba právě nahlížet z hlediska zákona. V tuto chvíli se ty nelegální stání v podstatě legalizovaly, takže se řekněme navýšil počet stání o tahleta legální místa,” doplnil Jiří Cihlář. Po rekonstrukci je v Havlíčkově ulici vyznačeno 64 a ve Zborovské 35 parkovacích míst. Do ulic byla také zakomponovaná místa se zelení.

Všechny práce vyšly město na necelých 11 milionů korun. “Myslím si, že se nám podařilo proměnit pěkně veřejný prostor. Jsou zde místa jak před školou, tak před restaurací, kde bude umožněn i ten život, který s těmi objekty souvisí,” sdělil nám Radim Vetchý. V podobném duchu by měly být opraveny i další zdejší komunikace. Nejdříve se plánuje rekonstrukce ulic Olbrachtova a Palackého.