LANŠKROUN – Od března tohoto roku se obyvatelé Lanškrouna potýkali s uzavřenou částí ulice Vančurova. Změny na ulici jsou patrné na první pohled oproti původnímu stavu.

Dělaly se nové chodníky, nový povrch vozovky a řešily se nájezdy na pozemky místních. “V průběhu těchto prací bylo zjištěno, že podkladní vrstvy té vozovky jsou nedostatečné. Vzhledem k trvanlivosti vozovky a vzhledem k jaksi dlouhodobému využití,” sdělil OIK TV vedoucí oddělení investic Martin Fiala. Musely se dělat podkladní vrstvy nové. Byla zbudována nová konstrukce vozovky v plné tloušťce a tím se realizace prodloužila.

“Původně zamýšlená oprava v podstatě počítala s dodržením stávajícího uspořádání komunikace. Nicméně občanům se vyšlo vstříc s tím, že se tam ta parkovací místa zřídila,” řekl Martin Fiala. Nyní je zřízeno 33 podélných parkovacích stání ze zámkové dlažby.

Chodci mají k dispozici nový chodník po obou stranách. Jejich bezpečnost je zajištěna přítomností nového místa pro přecházení u křižovatky s ulicí U papíren a rozšířením chodníku před Domem dětí a mládeže.

“Tyto původní práce původně stály tuším 4 miliony 220 tisíc Kč vč. daně. Po zakomponování těch všech věcí, které se tam naskytly, tak byla částka někde okolo 7 milionů 200 tisíc Kč, vč. DPH,” dodal Martin Fiala. Veškeré výdaje byly hrazené z rozpočtu města.