ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V uplynulých dvou letech se na gymnáziu v Ústí nad Orlicí dělníci téměř nezastavili. Současně totiž probíhaly tři investiční akce ve výši přes 40 milionů korun. Škola získala novou podkrovní učebnu biologie, výtah a novou elektroinstalaci v celé budově. Další dva projekty stále probíhají. “Na historické budově probíhá v současné době statické zajištění a rekonstrukce vstupu. Ta akce už je skoro hotová, zbývají dodělat pouze detaily,” řekl radní Pardubického kraje zodpovědný za školství Bohumil Bernášek. I projekt realizace úspor energie spěje ke svému závěru. Jednou z fází bylo zateplení stropů jak v budově gymnázia, tak i v tělocvičně. “To je velmi náročná investiční akce v celkové částce asi 30 milionů korun, z čehož 2 miliony zhruba pokrývají dotace a zbytek hradí kraj,” doplnil Bohumil Bernášek.

Celá budova má opravenou a nově natřenou fasádu. Součástí byly i práce na oknech, některé byly vyměněné za nové a zbytek se renovoval. “Jestli jsem se dobře díval, tak v našich budovách  je 281 okenních výplní. Z toho asi 160 se jich vyměňuje za nová a zbytek se opravuje,” dodal ředitel gymnázia Marek Hoffmann. Ani okolí školy nezůstalo nedotčené. “Se dělalo odvodnění základů budovy, takže hlavní budova byla celá vlastně odbagrovaná a do hloubky suterénních prostor se dělala proti vlhkostní izolace,” sdělil nám Marek Hoffmann.

Během letních prázdnin si škola sama zafinancovala výměnu dvou podlah. “Z našich prostředků jsme toho letos neudělali mnoho, ale jedna zpráva je pro studenty příznivá. Udělali jsme novou podlahu v malé tělocvičně, takže věřím, že to bude příznivé pro všechny, kteří tam budou cvičit,” přiblížil Marek Hoffmann. Nové podlahy se také dočkal jeden kabinet.

Komentář