ČESKÁ TŘEBOVÁ – Stavba u českotřebovských kolejí nabrala závěrečné tempo. K dokončení nového mezinárodního kontejnerového překladiště už zbývá jen několik drobných staveb. Je plánováno na konec roku 2012. V současné době je stavba ve fázi hotových 80 % první části výstavby. Zbývá dodělat komunikace, osvětlení, vrátnici a plot. Budoucí provoz bude z pohledu obsluhy kolejového úseku plně automatický.

Zajistí to železniční zabezpečovací a sdělovací zařízení a ohřev výhybek. Vlaky budou do areálu najíždět z pražského nebo olomouckého záhlaví. Zpočátku se předpokládá odbavování 20 vlaků denně, v maximální kapacitě to bude až 40 vlakových souprav, dlouhých až 600 metrů, denně. Spojovat by měly Českou Třebovou s dalšími pěti místy v Evropě.

Dominantou stavby jsou od začátku dva jeřáby. Pohybovat se budou po kolejích, jichž je tu položeno celkem 6630 metrů. Do budoucna by se měl jejich počet zvýšit na tři. Celková rozloha areálu je 138 tisíc m2. Ve druhé etapě k terminálu přibude DEPO neboli prostor pro prázdné kontejnery, které budou obsluhované kolovými překladači. Zahájení se předpokládá v první polovině roku 2013. Třetí a poslední částí má být opravna vagonů a kontejnerů, spojená se stavbou administrativní budovy pro centrální dispečink společnosti.