ČESKÁ TŘEBOVÁ – Dokončené a vybavené objekty a základy budoucích komunikací. Jen chybějící plot brání stavbařům prohlásit, že tato část stavby je hotová. Harmonogram projektu jim dává čas do konce srpna

 

Opačná je situace na druhé straně, kde se čilý stavební ruch soustředí hlavně do míst posledních dvou nádrží biologického čištění. Lidé i technika tam nyní usilují, aby i tato část byla co nejdříve dokončená. Střed stavby, kde zůstaly zachovány původní objekty čističky, zase obsadili fasádní dělníci a řemeslníci pro výměnu oken. I v této stavebně pokročilé době se ale ještě bude v prostorách čističky bourat. Částečnou přestavbu zažije objekt s kruhovou věžičkou, zvaný kalojem. Změní se na jednopodlažní s rovnou střechou. Úměrně tomu bude snížen i navazující objekt. Ke konci se pohnuly také práce na rekonstrukci kanalizačního řadu, kde jsou některé úseky připraveny k pokládání asfaltu. Na Lhotce už k tomu chybí jen protáhnout elektrokabely k čerpacím jímkám a pod silnicí na Ústí nad Orlicí konečně zrealizovat protlak. S menšími či většími odlišnostmi je situace podobná i v dalších částech města. Zatímco o protlak přes skalní masív pod silnicí by se chtěl zhotovitel pokusit už v závěru srpna, pokládání nových komunikací bude následovat ty na čističce a počítá se s nimi od měsíce září.