foto: Město Lanškroun

LANŠKROUN – Společenství firem je dobrovolné uskupení zástupců lanškrounských firem KYOCERA AVX Components s.r.o, FOREZ s. r. o., fortell s. r. o., KOMFI spol. s. r. o., ORPA Papír, a. s., Schaeffler Production CZ, s. r. o., SCHOTT CR, s. r. o., SOMA spol. s. r. o., nadačního fondu micro:la a města Lanškroun. Dne 6. října 2021 se ke Společenství přidala podpisem Deklarace firma Kozák Svitavy, s.r.o. Společně podporují rozvoj technického vzdělávání mládeže, vědu a inovace na Lanškrounsku, jak finančně, tak materiálně.

 V loňském roce se kvůli pandemii onemocnění covid-19 nemohly uskutečnit žádné soutěže ani jiné aktivity, které Společenství firem tradičně podporuje nebo pořádá. Přesto nebyla činnost Společenství zcela utlumena, ve spolupráci s městským úřadem byla řešena hlavně materiální pomoc pro školy v podobě notebooků, tabletů, dokovacích stanic a dalších pomůcek využívaných při distanční výuce.

V září letošního roku se Společenství firem po delší odmlce poprvé sešlo, aby probralo následky ročního výpadku a nastínilo budoucí aktivity, které by měly opětovně nastartovat zájem učitelů, žáků i rodičů o technické obory podporované právě Společenstvím firem.

V příštím roce jsou prozatím zajištěny Festival vědy a techniky, který proběhne v únoru 2022 a oblíbená vědeckotechnická soutěž MICROTELA, ve které se účastníci učí sestavovat svůj projekt a následně ho prezentovat ostatním, která by se měla uskutečnit na konci května 2022.

Těší mě, že i přes nepříznivé období způsobené koronavirovou krizí, firmy zapojené do Společenství firem nadále pokračují v podpoře technického vzdělávání. Děkujeme za podporu těchto aktivit a budeme doufat, že od září bude opět probíhat pravidelné setkávání,“ uvedl starosta města Radim Vetchý.