LETOHRADSpojovací křídlo letohradského zámku zahalilo lešení. Špatný stav střešní krytiny tohoto objektu si vyžádal její výměnu za novou. Celková cena rekonstrukce se má vyšplhat na částku téměř 1,2 milionu korun. Zhruba padesát procent tvoří dotace z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury.