ČESKÁ TŘEBOVÁ – Nejen obyvatelé města si asi povšimli, že budova radnice čp. 77, nacházející se na Starém náměstí, byla ukryta za lešení a prvky spjaté s opravnými pracemi. Kulturní památka je totiž v těchto dnech obnovována. Přesněji tedy její hlavní průčelí.

Jeho fasáda bude vyspravena a opatřena novým nátěrem v obdobném barevném provedení. Naplánována je rovněž renovace oken a vstupních dveří. Dojde také k restaurování kamenné desky se znakem rodu Bohdaneckých z Hodkova. Práce na fasádě mají být ukončeny 30. září.

Uvedené úpravy vyjdou na necelých 450 tisíc korun. 220 tisíc korun pokryjí finanční prostředky z Ministerstva kultury z programu Regenerace městských památkových zón.