ČESKÁ TŘEBOVÁ – Činnost českotřebovského Sokola představila akce s názvem Sokolení. Jejím cílem je podporovat spolupráci nejen mezi jednotlivými oddíly, ale také s veřejností. V Sokolovně Na Skále se zúčastnili členové ze čtyř oddílů. Veřejnost se tak mohla seznámit s všestranností, volejbalem, aikidem či stolním tenisem. Oddíl turistů se akce nezúčastnil. V rámci všestrannosti byly pro děti i dospělé připravené různé disciplíny. Zájemci si mohli vyzkoušet dovednosti s florbalovým míčkem, líný tenis, ping – pong, hod na koš, chůzi po lavičce nebo skok z místa. Malým dětem byla uzpůsobená i další stanoviště. Oddíl aikida zorganizoval uvnitř budovy ukázkovou hodinu, do které se mohla zapojit i veřejnost.

Komentář