ČESKÁ TŘEBOVÁ – Městské muzeum v České Třebové pořádá pro děti od 5 do 12 let semináře s názvem Malý muzejník. Děti se v rámci tohoto kroužku seznamují s různými řemesly. My jsme se s kamerou přišli podívat na lekci, ve které se děti naučily něco málo z drátenictví a kovářství. „Hledám taková řemesla, kde bych dětem přiblížila činnosti, které se vykonávaly běžně dříve. A hlavně, aby si děti také něco malého mohly vyzkoušet z toho řemesla,“ řekla Radka Urbánková, vedoucí semináře Malý muzejník. Děti si vyrobily malinkou podkovu. Vzhledem k náročnosti kovářského řemesla ji ale udělaly z náhradního materiálu – z hlíny, která tvrdne na vzduchu. To děti zaměstnalo na půl hodinky a ve zbytku času si vyzkoušely práci drátenickou. Okolo drátěného srdíčka omotávali slabší drátek, který ještě ozdobili korálky. Seminář Malý muzejník se pořádá vždy druhé úterý v měsíci, takže ten příští vychází na 14. dubna.