ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ – Lhůta pro zaplacení daně z nemovitostí s posledním květnovým dnem končí. Finanční správa proto pokračuje v rozesílání poštovních složenek s informacemi k placení této daně.

Složenky jsou expedovány postupně, a to tak, aby byly doručeny nejpozději týden před koncem lhůty pro zaplacení daně. Ti, kdo ji ještě neobdrželi, ji mohou proto s jistotou očekávat v následujícím týdnu. Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je nutné daň zaplatit. Přiložená je také celková výše daně z nemovitostí na rok 2013. Daň samotná je pak sloučená do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka. Novým údajem je také název a adresa územního pracoviště, kde má poplatník od roku 2013 uložen daňový spis. Proti roku 2012 došlo ve správě nemovitostí k řadě změn, především je nutné věnovat zvýšenou pozornost číslu bankovního účtu pro placení daně. Nepřesahuje-li výše částku 5000 korun, je celá daň splatná najednou.

Komentář