ČESKÁ TŘEBOVÁ – Nejen ve městě a okolí se v posledních letech hovoří o úpravě silnice pod železničními mosty za křižovatkou ve směru do obce Semanín. Problém, kterým se zabývala i vláda České republiky, by mohl být v příštím roce vyřešen.

Ve druhé polovině října letošního roku by měla být zahájena rekonstrukce vozovky pod železničními tělesy. Komunikace má být upravena tak, aby byl zajištěn obousměrný průjezd kamionů do průmyslové zóny. “Dojde k zahloubení silnice a úpravě nivelety. Průjezdný profil bude asi o 70 centimetrů níže,” sdělil OIK TV ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Úpravy se dotknou také samotné konstrukce mostů a toku podzemních vod. “Celá ta operace technicky spočívá v tom, že dojde k přemístění a zahloubení potoka, který je v současné době u strany podpěr těch tunelů, do střední části,” doplnil Miroslav Němec.

Náklady na přestavbu se vyšplhají na přibližně sto milionů korun. “Investorem celé stavby bude Pardubický kraj. Bohužel se nejedná o sdruženou investici, jak bylo původně avizováno, čili veškeré břímě tohoto problému na sebe převzal Pardubický kraj,” řekl hejtman Martin Netolický. Vedení kraje se na vládě ČR podařilo vyjednat účelovou dotaci ve výši přibližně dvaačtyřiceti milionů korun. Cca 32 milionů korun bude poskytnuto z Fondu dopravní infrastruktury. Zbývající prostředky uhradí Pardubický kraj.

Po dobu stavebních prací bude cesta pod mosty úplně uzavřena. “Na dobu od 17. 10. 2016 do 31. října 2017,” uvedl vedoucí odboru rozvoje města a investic Městského úřadu Česká Třebová Karel Švercl.

Objízdná trasa bude vedena po silnicích I/14, I/43, 35846 a 35847. V budoucnu by na zkapacitnění takzvaných tunelů měly navázat další práce. “Jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic o tom, aby přímo na tuto stavbu navázala investice ŘSD, a to je kruhový objezd,” uzavřel starosta České Třebové Jaroslav Zedník.

Komentář