ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Rekonstrukce ulice T. G. Masaryka postupuje podle plánu. Koncem května byla dokončena oprava pěší zóny mezi hotelem a lékárnou. Teď stavbaři pracují na kruhovém objezdu „u bubeníka”. Než se stavbaři mohli pustit do výstavby kruhové křižovatky, bylo ještě zapotřebí vybudovat nový vodovodní a kanalizační řad. Jakmile byly tyto inženýrské sítě obnoveny, stavba objezdu mohla začít. „Stavební práce v této lokalitě jsou naplánovány záměrně na letní měsíce červenec a srpen, protože ta intenzita dopravy je přece jenom v našem městě v letních prázdninách nižší,” řekl starosta Petr Hájek. Poté, co bude kruhová křižovatka dokončena, přesunou se stavební práce na levostranný chodník Masarykovy ulice ve směru do centra. „Stavební práce zatím probíhají bez zpoždění. To znamená, že město Ústí nad Orlicí je v tuto chvíli s tím průběhem stavebních prací spokojeno,” pověděl Petr Hájek. Jako v případě opravy pěší zóny, i teď probíhá rekonstrukce za omezeného provozu. „My jsme zvažovali situaci, že bychom komunikaci jako takovou uzavřeli. Ovšem přinášelo by to zase problémy ze strany zásobování,” řekl starosta města. Stavební práce v Masarykově ulici by měly být hotovy do konce tohoto roku, pokud nenastanou nějaké komplikace. Součástí prací bude ještě vybudování parkoviště pod gymnáziem a rekonstrukce ulice Příkopy.

Komentář