ČESKÁ TŘEBOVÁ – Kamiony projíždějící kolem litomyšlského renesančního zámku by měli být minulostí. Řidiči se nyní setkají se značkami zakazujícími vjezd nákladních automobilů s hmotností nad 12 tun.

Krajský úřad Pardubického kraje vydal v červenci tohoto roku formou veřejné vyhlášky opatření, na jehož základě je nákladním automobilům s hmotností nad 12 tun zakázán vjezd na silnici II/358 vedoucí kolem zámku v Litomyšli. V uplynulých dnech byly na daná místa instalovány značky zakazující vjezd kamionů. “Já si myslím, že pro kamionovou dopravu vždycky byly budovány v této republice silnice první třídy, jako tranzitní komunikace, jako státní komunikace, které mají už budovanou strukturu té komunikace, takže unesou ty těžké kamiony,” řekl starosta České Třebové Jaroslav Zedník.

Osazení nových značek vyvolalo bouři na sociálních sítích, nejen kvůli naplnění dlouho očekávané změny, ale také díky fotce, na které bylo město významného hudebního skladatele napsáno chybně. Zákaz vjezdu kamionů nebude znamenat změnu jen pro místní obyvatele, ale také pro mnoho řidičů.

“Teď si myslím, že bude to období určité tolerance, kdy Městská policie bude hlídat a upozorňovat ty, kteří tam vjedou, že prostě tam je změna dopravního značení Tta doba tolerance bude trvat čtrnáct dní, tři týdny,” řekl starosta České Třebové Jaroslav Zedník.

Kamiony v okolí jediné hmotné památky v Pardubickém kraji zapsané na seznamu UNESCO by tak měli být v budoucnu pouze výjimkou.