ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Dlouhodobě plánovaná revitalizace hylvátského parku v Ústí nad Orlicí začala. V její první etapě, která byla provedena letos, došlo na terénní úpravy, vybudování cest a nového osvětlení. “V první etapě proběhl výběr a kácení nemocných a starých stromů, dále proběhly terénní úpravy a vybudování zpevněných mlatových cest, které byly doplněny veřejným osvětlením,” nastínil předseda Osadního výboru Hylváty Pavel Svatoš.

Finance na tuto rekonstrukci tentokrát putovaly z městské pokladny. “Finanční prostředky v letošním roce byly hrazeny z městského rozpočtu a tato úprava stála zhruba 540 tisíc korun,” řekl místostarosta města Jiří Preclík.

V příštím roce by měla být realizována druhá etapa, která by měla do tohoto parku přinést řadu nových prvků. “Bude zahrnovat v tomto parku vybudování stání pro lavičky, koše a doplnění jednoduchých dřevěných prvků, které budou sloužit k sezení a k prolézání, a popřípadě, pokud se domluvíme, tak o jeden či dva herní prvky, které by nenarušily přírodní ráz tohoto parku,” dodal předseda Osadního výboru Hylváty Pavel Svatoš.

Úpravy hylvátského parku tak ještě nekončí.

Komentář