foto: Pardubický kraj

PARDUBICKÝ KRAJ – První školní den se v pondělí 4. září týkal mimo jiné desítek středních škol v Pardubickém kraji. Studenty VOŠ a SŠ technické v České Třebové přivítal také hejtman Martin Netolický. Škola vyučuje kromě celé řady oborů také studenty, kteří mohou v budoucnu najít uplatnění na železnici, a to jak v roli strojvedoucího, tak dalších návazných profesí. Železniční průmyslová škola má ve městě dlouholetou tradici a patří v rámci celé České republiky mezi unikátní. Nový ředitel školy Jan Kovář proto připravuje projekty, které by ji mohly mezi zájemci ještě více zpopularizovat.

„Jedním z našich plánů je zlepšit vybavení na oborech spojených s železnicí. Dnes již na našich automobilových školách máme běžně automobilové, kamionové či autobusové simulátory. Na železniční škole, která má dlouholetou tradici a je prestižní v rámci celé republiky, dosud nemáme železniční simulátor. Ten by našel své využití také pro řadu dopravců v rámci školicího střediska,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Další novinkou, se kterou mne seznámil nový ředitel školy, je že bychom rádi do budoucna našim studentům zprostředkovali jakýsi celoevropský průkaz strojvedoucího, který podle našich informací stojí kolem 20 tisíc korun. S panem ředitelem budeme hledat řešení, abychom mohli studentům tento kurz, který jim otevře dveře ke všem dopravcům, poskytnout,“ řekl hejtman s tím, že zvažovaný příspěvek by mohl činit přibližně polovinu z této částky.

Společně s ředitelem školy Janem Kovářem hejtman na úvod školního roku pozdravil studenty prvních ročníků v areálu v Habrmanově ulici a hovořil také o dalších rozvojových plánech školy včetně hlubšího propojení s firmami v České Třebové. „Připravujeme projekty, kdy odborníci z praxe budou docházet do hodin možnost vytipování studentů pro nástup do podniků. Zároveň chceme mít zpětnou vazbu na způsob výuky. Již dnes studenti dochází na praxe, ale chceme, aby zde došlo k posunu a firmy měly možnost poznat studenty blíže,“ uvedl ředitel Jan Kovář s tím, že studenti následně mohou získat stipendium, a to nejen středoškolské, ale i vysokoškolské.

Škola plánuje ve spolupráci s krajem uspořádat konferenci pro firmy z oboru elektronika a strojírenství, což se v okolí České Třebové týká například společností Rieter, CZ Loko, Elektrizace železnic, SOMA, ale také všech železničních dopravců. „Chceme představit naše plány, ale již podle prvních ohlasů je vidět, že firmy jsou této spolupráci otevřené, protože si uvědomují nedostatek pracovníků na vybraných pozicích, které naše škola nabízí,“ řekl Kovář.