PARDUBICKÝ KRAJ – Rada Pardubického kraje na svém včerejším jednání jmenovala do funkce nového ředitele Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové. Na základě doporučení konkursní komise se jím ze čtyř přihlášených kandidátů stal Jan Kovář. Jmenování do funkce je účinné od 1. srpna.

„Výběrového řízení na uvolněnou pozici se zúčastnili celkem čtyři adepti s tím, že výběrová komise doporučila na pozici ředitele školy Jana Kováře, který ve škole dlouhodobě působí a je velmi dobře seznámen s jejím chodem, což je pro nás silná záruka úspěšné spolupráce do budoucna. Nový pan ředitel přesvědčil výběrovou komisi především právě znalostí prostředí, ale také stabilizačními a rozvojovými plány,“ uvedl radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „Jeho hlavním úkolem je nyní otevření školy široké veřejnosti a vyšší úspěšnost při získávání adeptů o studium,“ dodal Bernášek.

„Mým hlavním cílem je využít potenciál, který škola díky modernizovanému technickému vybavení jednoznačně má. Dále je nutné zlepšit komunikaci nejen v rámci školy, ale také směrem k veřejnosti, adeptům o studium, ale i městu Česká Třebová. Chci se také zaměřit na úspěšné čerpání finančních prostředků z evropských fondů, ale také rozpočtu Pardubického kraje,“ uvedl Jan Kovář.