PARDUBICKÝ KRAJ – Každý ví, že profese zdravotní sestry je nepostradatelná. Nemocnice i ordinace však stále trápí jejich nedostatek. Usnadnit sestrám dosažení vyššího vzdělání by mělo kombinované studium na Vyšší odborné škole a Střední škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí (VOŠ a SŠZSÚO), jehož otevření od příštího školního roku schválila Rada Pardubického kraje.

Od školního roku 2018/2019 bude tato škola jediným zařízením v kraji, které nabídne distanční studium v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Kvalifikaci si tak budou moci zvýšit sestry, které už ve zdravotnických zařízeních pracují,“ informoval radní pro školství Bohumil Bernášek.

Absolventi střední zdravotnické školy tak budou moci nastoupit do zdravotnických zařízení jako praktická sestra, anebo pokračovat ve studiu na vyšší zdravotnické škole či na vysoké škole, kde získají odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra. „Pro absolventy všech středních škol, kteří mají sociální cítění a vztah ke zdravotnictví, plánujeme od 1. září 2018 otevřít kombinovanou formu studia. Chceme se také zapojit do pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů na vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu diplomovaná všeobecná sestra pro přijetí do vyššího ročníku než prvního. Někteří absolventi středních zdravotnických škol tak budou moci být přijati rovnou do druhého ročníku vyšší odborné školy,“ vysvětlila ředitelka VOŠ a SŠZSÚO Lenka Podzimková, která také dodala, že kompetence praktické sestry a všeobecné sestry se liší, každá z nich také spadá do jiné platové třídy.

Novinku budou mít od příštího školního roku také studenti nastupující do prvního ročníku zdravotnických středních škol. „Od příštího školního roku žáci nastupující do prvního ročníku budou po úspěšném absolvování maturitní zkoušky splňovat podmínky pro získání a uznání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání praktická sestra. Doposud získávali absolventi střední školy způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta, který pracuje  pod odborným dohledem. Praktická sestra bude vykonávat činnost bez odborného dohledu,“ řekla Lenka Podzimková.

Nedostatek personálu je v současné době jeden z největších problémů zdravotnictví. Věřím, že díky novinkám, které usnadní a zkvalitní vzdělávání zdravotníků, ať už je to nově otevírané kombinované studium, či vyšší kvalifikace absolventů středních zdravotnických škol, bude zájemců o toto povolání zase o něco více,“ komentoval radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Komentář