151204_NASLEDNA LUZKOVAPECE NENI V KRAJI POPELKOUPARDUBICE – Kromě nemocnic akutní péče Pardubický kraj zřizuje také odborné léčebné ústavy a léčebny dlouhodobě nemocných, kde je pacientům poskytována následná lůžková péče. Radní Pardubického kraje nyní hodnotili, jak se daří naplňovat úkoly i v této oblasti zdravotnictví v kraji.

„Nechceme, aby následná péče, která často trvá dlouho a nemá tak rychlé výsledky, ale je neméně důležitá jako ta akutní, byla v kraji popelkou,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Proto máme rozvojové plány ve všech našich organizacích, a stejně tak v nich sledujme i kvalitu poskytovaných služeb. Díky tomu je nyní připraveno například stěhování Léčebny dlouhodobě nemocných v Litomyšli z nevyhovujících prostor do pavilonu interny v Litomyšlské nemocnici nebo se chystá přestavba nevyužitého pavilonu pro plicní rehabilitaci v Odborném léčebném ústavu Jevíčko.“

Ke splněným cílům patří nedávné otevření rekonstruovaného pavilonu pro léčbu TBC v Albertinu Žamberk, který nyní slouží plicnímu oddělení právě pro následnou lůžkovou péči.

Letos se podařilo také zpracovat krajskou koncepci psychiatrické péče, kterou rada schválila na jednání v září. Na ni by měla navázat výstavba nové části lůžkového oddělení psychiatrie v Žamberku.

Protože kvalita zdravotní péče je sledována velice pečlivě, kraj vede svá zařízení k tomu, aby prošly takzvanou akreditací kvality. Ze šesti zařízení mají již čtyři hotovo, Vysokomýtská nemocnice se chystá na šetření ještě v roce 2015 a Nemocnice následné péče Moravská Třebová bude akreditována v roce 2016.

„Následná lůžková péče je obor, který velmi úzce navazuje na péči sociální a částečně se s ní i prolíná. V Pardubickém kraji máme podle mého názoru nadstandardní koordinaci těchto dvou oborů. Díky tomu můžeme pro pacienty vybrat potřebnou variantu péče,“ dodal Línek.