DOLNÍ MORAVA – Klíčovým bodem mimořádného jednání Zastupitelstva Pardubického kraje na Dolní Moravě byly záležitosti společnosti OREDO s. r. o., kde má kraj padesátiprocentní vlastnický podíl. Zastupitelé na základě hloubkových kontrol provedených v Oredu rozhodli o tom, že uhradí svůj podíl na ztrátách v letech 2011 a 2012 ve výši 1,248 milionu korun. Zároveň odsouhlasili návrh na personální změny ve statutárních orgánech společnosti. Z 36 přítomných zastupitelů hlasovalo 30 pro tato opatření.

Ztrátu způsobila nevydařená optimalizace jízdních řádů

Hloubková kontrola, kterou na základě zadání hejtmanství provedly finanční a kontrolní výbor krajského zastupitelstva, ukázala, že celková ztráta ve výši 2,496 milionu korun byla způsobena především zvýšenými náklady na projekt optimalizace a integrace veřejné dopravy. „Oredo provádělo vícepráce nad rámec schválených prostředků v rozpočtu kraje v souvislosti s redukcemi jízdních řádů v autobusové dopravě, které bylo nutno opravit na základě četných připomínek starostů měst a obcí Pardubického kraje,“ vysvětlil náměstek zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek. Polovinu této částky již zaplatil Královehradecký kraj. „Považujeme za korektní vůči kolegům ze sousedního kraje v tuto chvíli uhradit polovinu ztráty. Provedené kontroly však ukázaly také některé nesrovnalosti, na jejichž základě budeme chtít s Královehradeckým krajem jednat o dalším finančním vyrovnání. Na středisko v Pardubicích byly totiž chybně účtovány některé náklady, které šly spíše za Hradcem Králové,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Kontrola ukázala také nedodržování zákonů a špatné hospodaření

Předseda kontrolního výboru Václav Snopek shrnul zjištění jeho členů do konstatování, že forma společnosti s ručením omezeným do značné míry svázala kraji ruce. „Rovnoměrný vlastnický podíl obou krajů zkomplikoval situaci. Prvotní chybou bylo, že činnost Oreda byla zástupci kraje v dozorčí radě málo kontrolována,“ řekl Snopek a dodal, že kraj se musí mnohem více zabývat odbornou stránkou věci.

Finanční výbor se ústy svého předsedy Jiřího Krejčího vyjádřil k provedeným kontrolám v tom smyslu, že v Oredu nebyly vždy dodržovány právní předpisy a ne vždy bylo plně hospodárně nakládáno se svěřenými prostředky. Dosavadní jednatel společnosti pro Pardubický kraj Jiří Král přiznal, že situace ve společnosti nebyla dobrá, což je podle něj dlouhodobý problém, který vznikl ještě před jeho příchodem do firmy.

Kraj provede také personální změny v Oredu

Krajští zastupitelé schválili návrh gesčního náměstka Jaromíra Duška na odvolání jednatele ve společnosti za Pardubický kraj Jiřího Krále. Důvodem k jeho odvolání je dlouhodobá nespokojenost náměstka Duška s činností jednatele při hájení zájmů regionu v Oredu. „S politováním musím konstatovat, že pan Král nemá již naši důvěru, neboť neplní úkoly, které mu kraj ukládá. Vrcholem bylo vyhlášení veřejné zakázky Oredem v hodnotě desítek milionů korun na II. fázi projektu nového informačního systému, aniž by měl tento krok odsouhlasen zastupitelstvem a měl oporu v rozpočtu Pardubického kraje,“ vysvětlil důvody odvolání náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek. Zastupitelé chtějí dosavadního jednatele nahradit Jiřím Pálkou, který pracuje na oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického kraje.

Ke změně dojde také na postu předsedy dozorčí rady Oreda. Dosavadní člen dozorčí rady Dalibor Zelený se z pracovních důvodů rozhodl na svou pozici rezignovat. Vystřídat by ho měl rovněž úředník krajského úřadu z odboru dopravy a dopravní obslužnosti, ekonom Pavel Říha. „Obě personální změny musí ještě odsouhlasit valná hromada Oreda. Očekávám, že Královehradecký kraj jako padesátiprocentní vlastník společnosti bude respektovat rozhodnutí našich zastupitelů,“ nastínil další postup hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Pardubický kraj z důvodu nespokojenosti starostů obcí a cestujících s organizací jízdních řádů omezil spolupráci s Oredem již v srpnu letošního roku. Přípravu jízdních řádů si kraj organizuje přímo prostřednictvím oddělení dopravní obslužnosti. „Máme tak lepší kontrolu nejenom nad tvorbou jízdních řádů, ale máme také větší přehled o objemu ježděných kilometrů ve vlacích a autobusech a s tím souvisejícími finančními úhradami,“ doplnil náměstek Jaromír Dušek. Jako společník zůstává Pardubický kraj v Oredu především kvůli dvěma evropským projektům modernizace odbavovacího a informačního systému.