PARDUBICKÝ KRAJ – Kdo by neměl rád vůni nové knihy? Pro žáky oboru Knihař pro ruční zpracování, který se vyučuje na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Lanškrouně, je to denní chléb.  Není náhoda, že ruční knihaři se učí právě v Lanškrouně, kde sídlily bývalé Východočeské papírny, které zřizovaly vlastní učiliště. Obor Knihař je jediným oborem z bývalé školy, který nezanikl a vyučuje se na stávající odborné škole.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Lanškrouně je poslední školou v republice, kde se obor Knihař pro ruční zpracování vyučuje v plném rozsahu,“ řekl krajský radní pro školství Bohumil Bernášek. „Strojní a materiálové vybavení i personální zajištění tohoto oboru je na velmi vysoké úrovni umožňující zabezpečení kvalitní výuky.“

Žáci se během studia učí manuálně zpracovávat knihařské výrobky na zakázku, jako jsou desky, pasparty, alba, pouzdra na knihy a vazby časopisů. Samozřejmostí jsou vazby knih do různých knihařských materiálů až po vazbu do kůže, včetně výzdobných technik a uměleckého zpracování. Absolventi pak mohou vykonávat podnikatelskou i zaměstnavatelskou činnost. „Naši bývalí žáci pracují například v archivech, tiskárnách i reklamních agenturách nebo jako restaurátoři. Výjimkou není ani další studium,“ uvedl ředitel školy Jaroslav Novák.

Úspěchy na soutěžích i praxe

Školu jsem si vybrala, protože jsem chtěla studovat něco s uměleckým zaměřením. Kdybych měla možnost, obor bych si vybrala znovu,“ zhodnotila studium žákyně posledního ročníku Klára Dejdarová.

Žáci se v rámci studia účastnili také mnoha mezinárodních soutěží mladých knihařů a výstav. „Čtyřikrát žáci obsadili první místo a třikrát druhé místo. Na Trienále umělecké knižní vazby se naši žáci umisťovali na oceněných místech,“ vyjmenoval úspěchy ředitel, který dodal, že podporu a pomoc škola nalézá také ve spolupráci se Společenstvem českých knihařů, které se snaží udržet a dále zkvalitňovat tento obor.

Snažíme se žáky motivovat k získání znalostí a dovedností, které mohou uplatnit v reálné praxi. Z toho důvodu dlouhá léta spolupracujeme s lanškrounskými firmami, které se zabývají polygrafickou výrobou,“ uzavřela vedoucí učitelka odborného výcviku Vlasta Tomanová.

Komentář