ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Při jedné z procházek se dítka z Mateřské školy Pod Lesem přišla podívat, jak probíhá přestavba jejich školky. Kdyby se dostala až dovnitř, asi by svoje třídy nepoznala. V současné době totiž byly dokončeny bourací práce. “Akce začala běžet od 15. září 2017 a bude ukončena do posledního června 2018,” nastínila harmonogram prací referentka odboru rozvoje města Milena Fiedlerová.

Interiéry budovy budou po rekonstrukci bohatší o nová umyvadla a toalety. V plánu akce je také vybudování nového zázemí pro personál. Modernizace se rovněž dotkne stropních konstrukcí. Na pohled nejvýraznější změnou bude přístavba ke stávající budově. “Dojde k navýšení kapacity tříd, a to hlavně novou přístavbou, kde vzniknou nové šatny, vstup, herna pro děti,” sdělila OIK TV Milena Fiedlerová. “Rekonstrukce a přístavba MŠ Pod Lesem město přijde cca na 8 milionů korun. Je plně hrazena z rozpočtu města,” uvedl starosta města Petr Hájek.

Přestože ve školce se bourá a bude stavět, její provoz nebyl nijak omezen. Děti byly přestěhovány do náhradních prostorů v objektu ZŠ Třebovská v Hylvátech. “Děti, rodiče i učitelky si zvykli, protože máme úžasné prostory, které nám tady nabídla škola. Musím poděkovat hylvátským hasičům, kteří nás přestěhovali v krátkém termínu úplně bezproblémově,” řekla ředitelka mateřské školy Iva Preclíková.

Další stěhování čeká předškoláky po 30. červnu roku 2018. Zatímco někteří z nich budou od září chodit úplně jinam jako prvňáčci, jejich mladší kolegy a kolegyně čeká přesun do nově opravené Mateřské školy Pod Lesem.