LANŠKROUNV rámci druhého ročníku participativního rozpočtu se díky přízni obyvatel Lanškrouna umístil mezi vítězi projekt „Stromy podél cest“. V případě tohoto projektu je participace veřejnosti nezbytná pro úspěšnou realizaci a naplnění myšlenky navrhovatele projektu. Cílem je výsadba ovocných stromů podél cesty, která vede od areálu Střední zemědělské a veterinární školy v Dolním Třešňovci směrem k Jakubovicím. První etapa výsadby bude probíhat v sobotu 8. května a samotné sázení stromů je v rukou obyvatel města. Přihlásit se mohou celé rodiny a spojit tak zábavu s užitečným a prospěšným pro životní prostředí.

Navrhovatel projektu Petr Marek říká: „U projektu Stromy podél cest jsem se inspiroval podobnými výsadbami, které se konají po celé republice. Jedná se o minimalistický projekt, který se měl do rozpočtu vejít, mezi jiné, vítězné projekty. Doufám, že koupit si stromek a zasadit ho, bude zajímavé pro spoustu lidí a vysázíme spolu krásné stromořadí.“

Registrace zájemců probíhá od 6. do 30. dubna prostřednictvím online formuláře, kde zájemce vyplní osobní údaje a vybere si odrůdu ovocného stromu. Aby bylo co nejvíce podpořeno zapojení veřejnosti, součástí přihlašovacího formuláře je také návrh budoucího názvu aleje. Pro první etapu výsadby se počítá s padesáti stromy. Bude-li tato kapacita vyčerpána před koncem dubna, registrace pro květnový termín výsadby bude pozastavena a zájemci budou odkázání na další termín. Podle pravidel participativního rozpočtu je projekt určen pouze pro obyvatele města, proto je nutné v registračním formuláři uvést adresu.

Jedním z principů je spolufinancování ze strany zájemců. Město Lanškroun ze svého rozpočtu pro tento projekt uvolní 50.000 Kč. Tyto finanční prostředky pokryjí přípravu lokality pro výsadbu. Zájemci si ale sami odkoupí strom, který vysadí. Informace o platbě budou občanům zaslány po registraci. Sazenice pak budou v den výsadby připraveny na místě a vydány na základě předložení potvrzení o zaplacení.

Vysázené stromy budou zavedeny do legendy portálu Stromy pod kontrolou. Projekt Stromy pod kontrolou má za cíl vytvořit širokou databázi informací o stromech na veřejně přístupných místech bez ohledu na jejich vlastníka či správce. Ing. Aleš Dřímal z odboru životního prostřední vysvětluje zaznamenávání stromů do portálu. „Po kliknutí na strom se v aplikaci zobrazí druh stromu, odrůda a datum výsadby. V případě zájmu je možné ke stromu přidat i zobrazení jména osob-(y), která strom vysadila. Údaje, které se mají u stromu zobrazit, je nutné zadat již při registraci.“

Zahradní architektka Ing. Hana Hanyšová k projektu dodává:  „V posledních letech dochází v české krajině k obnově původních polních i lesních cest, která je zároveň doprovázena výsadbou zeleně, a to v podobě alejí nebo jednotlivých stromů. Ozelenění polních cest má pro krajinu velký význam, a používání ovocných alejí a stromořadí má dlouholetou tradici. Ovocné stromy mají specifické vzhledové kvality, poskytují přirozené útočiště především pro zvěř a ptactvo, v květu nabízí nektar pro hmyz, jsou významné včelařsky. Obnova alejí v zemědělské krajině, a tím zvýšení biologické rozmanitosti, je cenným nástrojem pro zachování kvality půdy, omezení půdní eroze, či boje proti škůdcům a suchu.  A je velmi příjemné, když si při procházce může člověk utrhnout plody z okolních stromů.“

Registrační formulář: STROMY PODÉL CEST 2021