ÚSTÍ NAD ORLICÍ – S výstavbou nového železničního uzlu v Ústí nad Orlicí souvisí také rozsáhlá výsadba stromů a keřů ve městě. Tato náhradní výsadba za zničené stromy v okolí tratě v posledních dnech překvapila některé obyvatele města. Ty, hlavně ve Špindlerově ulici, překvapil nejen způsob, ale i to, kde mají stromy a keře růst.

Našli jsme dvě místa, která slouží jako plocha, kde si hrají děti. Výsadba stromů je naplánována přímo v nich. Projekt o konkrétním vysazování je od poloviny února minulého roku dostupný komukoliv na webových stránkách města, došlo také k řadě veřejných prezentací a mediálních výstupů včetně článků v Ústeckých listech. “Bytová družstva byla o výsadbě informována. V loňském roce jsme upravovali trošku odstupy od těch domů z důvodu toho, že tam měla obvodové chodníky,” řekl pro OIK TV vedoucí odboru životního prostředí Tomáš Kopecký. Ale i když je již zeleň vysazena nebo je těsně před výsadbou podle životního prostředí se dá na opodstatněné námitky z řad obyvatel, družstev či majitelů nemovitostí v okolí výsadby ještě zareagovat.

Náhradní výsadbu za stromy v okolí železniční tratě, které musely být odstraněny, má na starosti Správa železniční dopravní cesty. Výsadbu realizuje místní firma, která má pracovat podle projektu vypracovaným městem. “Všech 600 děr na stromy a 15000 keřů sázíme, nebo připravujeme pro hloubení jedním bagrem. Všechny stopy po bagrech budou 1. května uhrabány, poroste tam nová travička. Opakuji občané našeho města nepoznají, že se něco takového dělo,” řekl pro OIK TV majitel firmy zajišťující výsadbu Tomáš Teplý. Místostarosta města Jiří Preclík k tomu dodává: “Byli jsme ujištěni od společnosti zajišťující výsadbu, že 30. dubna nikdo nic nepozná nebo 1. května. Určitě si tento termín pohlídáme a budeme dělat kontrolní dny.”

Koncem měsíce již bude znát, jestli sliby budou splněny a náhradní výsadba bude na svých či v opodstatněných případech i v náhradních místech. A ve více jak deseti lokalitách ve městě budou nové stromy a keře.