ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Tři různé stavební projekty doprovázejí v posledních měsících orlickoústecké gymnázium. Pracovalo se zejména na vybudování bezbariérového přístupu do školy s výtahem, nové elektroinstalaci, biologické laboratoři, zrekonstruování odborných učeben a statickém zajištění vestibulu. “Investice do budovy gymnázia v Ústí nad Orlicí je ve výši zhruba 18 milionů korun, z toho 4 miliony pokrývá kraj ze svých zdrojů, ta větší částka je z evropských dotací,” řekl Bohumil Bernášek.

Při dni otevřených dveří byl slavnostně představen dokončený projekt pod názvem „Vybudování biologické laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů“. “Máme tady spoustu anatomických modelů, ale i věci týkající se zoologie či modely buněk a různé další pomůcky názorné. Spoustu mikroskopů včetně toho videomikroskopu, kterým je možno přenášet na projekční plátno,” dodal Marek Hoffmann. Škola využila příležitost modernizovat výuku a doplnila různé učební pomůcky. Ve všech odborných učebnách máme nějaké možnosti vidět či si vyzkoušet experimenty. Máme teď pořízené nové robotické stavebnice. Nějaké fyzikální pomůcky, jako například vzduchová dráha na mechanické děje,” přiblížil Marek Hoffmann. Robotům byla věnovaná celá učebna. Ten co sleduje tu čáru z té pásky na stole využívá právě senzor na odraz světla a díky tomu si vlastně vypočítá tu cestu,” popsal Matěj Bednář. Na ukázku byla v provozu i 3D tiskárna.

“Letošní rok je v oblasti investic pro Pardubický kraj velmi významný. My uvádíme, že v tomto období investujeme do škol zhruba půl miliardy korun,” doplnil Bohumil Bernášek. Žáci a učitelé tak mohou využívat možnosti, které jim rozšíření prostoru či pomůcek nabízí.

Komentář