ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Stalo se již tradicí, že v průběhu listopadu se v Hernychově vile v Ústí nad Orlicí setkávají zástupci vedení města s podnikateli. I letos se hovořilo o řadě témat, například o plánech města na příští rok.

Tradičního setkání v Hernychově vile se za město účastnili čtyři nejvyšší představitelé města. Starosta Petr Hájek a místostarostové Jiří Preclík, Matouš Pořický a Michal Kokula. Proti nim stály desítky zástupců firem z Ústí nad Orlicí, kterým vedení města poděkovalo za podporu městem pořádaných akcí a za vzájemnou spolupráci v roce 2017. V průběhu neformálního setkání si přítomní také prohlédli expozice Městského muzea, kde viděli například výstavy nesoucí názvy: Zvěř lesů, vod a strání, Co umí rozhýbat Kamil Andres nebo Pocta Dárcům. Závěr setkání patřil debatě, při které byla řešena různá aktuální témata.

Komentář