ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Stavební práce na nádraží v Ústí nad Orlicí budou dokončeny později, než se předpokládalo. Zdržení nastalo v důsledku oprav mírně propadlého nástupiště a také z důvodu krádeže trubek, které měly být použity na vodovodní přeložce. V současné době probíhají práce na přeložce Třebovky, s tím souvisí také úpravy cyklostezky a jejího osvětlení. „Tam došlo k cca 6ti týdennímu zpoždění z důvodu krádeže trubek, které jsme na vodovodní přeložce měli použít. Bylo to nahlášeno policii,” řekl stavbyvedoucí Jaroslav Strnad. „Na podzim loňského roku jsme přijali oznámení o krádeži kanalizačního litinového potrubí z jednoho areálu v Libchavách. O odcizeném potrubí a pachateli jsme pátrali a nadále pátráme, zatím s výsledkem negativním,” uvedla Lenka Vilímková, mluvčí Policie ČR v Ústí nad Orlicí. Škoda, kterou pachatel svým protiprávním jednáním způsobil, byla vyčíslena na 200 000 korun. Za přečin krádeže hrozí zloději až pětiletý trest odnětí svobody. „Musely se ve Francii objednat nové trubky a tam právě došlo k prodloužení cca o těch 6 týdnů,” dodává Jaroslav Strnad. Práce začnou zanedlouho na prvním nástupišti, které se nepatrně sesunulo z důvodu nezpevněného podloží. „Bude se muset rozebrat nástupištní plocha, tzn. zámková dlažba. Pak na to nastoupí vrtná souprava, která bude provádět nízkotlaké injektáže tak, aby se vylepšilo to podloží, které je tam neskonsolidované,” upřesňuje stavbyvedoucí. Oprava prvního nástupiště by měla skončit 8. října. Pak by stavební práce plynule přešly na nástupiště číslo 2, které by mělo být dokončeno do 31. října. S opravami budou souviset výluky. Původně mělo být nádraží dokončeno v září, vzhledem ke komplikacím se ale slavnostní otevření odkládá na listopad.

Komentář