LETOHRAD – Železniční stanice funguje v omezeném režimu. Ne že by se zde cestující nevyskytovali, ale převahu možná mají nejrůznější řemeslníci. Ti totiž pracují hned na několika pomyslných frontách. Jednou z nich je zvýšené nástupiště u staniční budovy, která získává novou střešní krytinu. Všechny tyto úpravy jsou součástí první fáze modernizace. “V Letohradě byly dokončeny přípravné práce, ty čítaly zejména vybudování základů pro trakční stožáry, osazení nových trakčních stožárů a bran a demolice starého skladového přístřešku,” shrnul tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Iliaš.

Právě na místě zmiňovaného přístřešku se buduje podchod, který má vést pod všemi kolejemi na kunčickou stranu nádraží. V souvislosti se zhotovováním podzemní přístupové cesty dojde k výluce. “Od 31. 8. a ta bude trvat až do 21. 11. letošního roku. Jedná se o takzvanou druhou etapu, během níž budou vyloučeny tři staniční koleje,” doplnil Marek Iliaš.

V uvedeném termínu tak cestující budou muset počítat s určitým nepohodlím. S tím se do jisté míry rovněž potýkají obyvatelé města. “Na to, jak je to velká stavba, tak musím jako starosta města říct, že těch problémů je minimálně. Občas nějaký občan se ozve, když se převáží materiál, ale stavba na to pak reaguje velmi rychle, komunikace uklízí,” uvedl starosta města Petr Fiala.

Zareagovat musel dodavatel stavby také na jevy, se kterými nepočítala projektová dokumentace, ale objevily se v průběhu realizace. “Tyto změnové listy nemají vliv na celkový posun dokončení těchto prací. A došlo i k navýšení celkového rozpočtu zhruba o 5 milionů korun,” prozradil tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Iliaš.

Celkové náklady jsou odhadovány na 935 milionů korun. Za tyto peníze získá nádraží například nové nástupiště, podchod a také parkoviště. “Mám radost, že i na druhé straně vzniknou další parkovací místa, protože v této exponované části města jich je vždycky málo,” řekl starosta města Petr Fiala.

Stavební práce mají být dokončeny v červnu příštího roku.

Komentář