ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ke čtvrtému nástupišti nádraží byla přistavena historická souprava vedená lokomotivou číslo 423.009. Plánovaná nostalgická jízda z města s kohoutem ve znaku do Letovic byla možná jedním z největších lákadel akcí na oslavu 170. výročí železničního provozu na trati mezi Českou Třebovou a Brnem. Díky páře, která zahalila značnou část stanice, se příchozí mohli přenést do roku 1849, kdy byla dobudována jednokolejná spojnice obou měst. “Ten úsek byl velice složitý, protože bylo třeba položit tu trať do zákrutů řeky Svitavy, a tak trvala ta stavba jednak mnoho let a také se značně prodražovala, takže na konci stála 6 milionů zlatých,” sdělila OIK TV ředitelka Městského muzea Česká Třebová Jana Voleská.

Zatímco Brno bylo už tehdy věhlasným sídlem, ve městě na řece Třebovce se začala psát nová kapitola jeho dějin. “Význam České Třebové tím stoupl a my to vidíme i na těch demografických poměrech, kdy se nám dramaticky zvyšuje počet obyvatel našeho města,” doplnila Jana Voleská.

Odjezd lokomotivy udělal tečku za připomínkou budování trati, ale v letošním roce rovněž uplynulo 95 let od dokončení výstavby výpravní budovy. S jejími osudy zájemce seznámil železniční historik Mojmír Krejčiřík. Ten pohovořil i o předchůdcích současného objektu, ale hlavní pozornost věnoval stavbě, která byla uvedena do provozu 3. prosince 1924. “Úvodní projekt pro výpravní budovu v České Třebové udělal architekt Vojtěch Krch, tehdy čerstvě přijatý do Ministerstva dopravy, a podle jeho úvodních náčrtků prováděcí projekt vypracovali architekti Miloš Fikr a Josef Tkalců,” uvedl železniční historik Mojmír Krejčiřík.

V rámci přednášky se posluchači dozvěděli, že na budově se zachovala drtivá většina architektonických prvků charakteristických pro tvorbu zmíněných mužů a jejich dobu. “Jednak je to vstupní fasáda, kde hlavní vstup lemují dvě pětiboké schodišťové věže, trojúhelníkový tympanon s hodinami,” řekl Mojmír Krejčiřík.

Z dalších by asi neměly být opomenuty podokenní římsy ve tvaru trojbokých hranolů, kazetový strop odjezdové haly či okřídlená kola.

Jakým způsobem vstoupila českotřebovská železnice do světa umění, si můžete prohlédnout na výstavě, která je v městském muzeu k vidění do 26. května.

Komentář